Geneza. Cele. Zadania. Warunki uczestnictwa.

II Kongres Przemysłu Opakowań - 1 października 2014
<br />
<br />
<br />
<br />
Kongres Przemysłu OpakowańOpakowanie jest ważnym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego kraju i w równym stopniu produktem tego procesu. Zmiany demograficzne, w stylu życia i modelu konsumpcji powodują powstanie nowych produktów odpowiadających potrzebom społeczeństwa. Spektakularne zmiany dotyczą wyrobów powszechnego użytku, a w szczególności w segmencie AGD i RTV. Obserwujemy niezwykle dynamiczny postęp w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także wymagania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego człowieka, pociągają za sobą powstanie nowych produktów spożywczych. W odniesieniu do żywności, coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia zmniejszenia strat powstałych w drodze od producenta żywności do konsumenta. Dotyczy to także strat w grupie świeżych owoców i warzyw. Dynamicznie rozwija się przemysł tzw. wygodnej żywności. Spożywanej poza domem przez rosnącą liczbę jednoosobowych gospodarstw domowych. Rośnie odsetek tzw. singli.

Wszystkie te zjawiska wyznaczają zmiany w opakowaniach. Rosną zatem wymagania wobec opakowań, a w szczególności odnośnie ich nowych funkcji. Nowoczesnym technologiom kształtowania jakości żywności w opakowaniach odpowiadają nowe, dotychczas niespotykane, technologie pakowania. Niestety wymagają one opakowań o nowych konstrukcjach z nowych materiałów opakowaniowych. Względy ekologiczne nakazują w szerszym zakresie korzystanie z materiałów opakowaniowych pochodzenia naturalnego.

To niektóre tylko czynniki determinujące rozwój opakowań w najbliższych latach. Jest zatem czas i potrzeba przedyskutowania relacji „produkt – opakowanie” i zdefiniowania wymagań jakie współczesne produkty stawiają opakowaniom. Generalnie chodzi o próbę odpowiedzi na pytanie: Jakich opakowań oczekuje społeczeństwo i gospodarka w najbliższych latach? Właśnie II Kongres Przemysłu Opakowań ma stanowić okazję do sformułowania takiej odpowiedzi.

Polski przemysł opakowań zajmuje poczesne miejsce w Europie. Jest nowoczesnym, dobrze zorganizowanym. Dysponuje doskonałą kadrą specjalistów, a polskie opakowania z powodzeniem konkurują na rynkach zagranicznych.

Chodzi zatem o utrzymanie i umacnianie tej pozycji. Będzie to możliwym, jeśli zdawać będziemy sobie sprawę z wyzwań jakie wynikają z nowych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych polskiej i światowej gospodarki. Trzeba pamiętać, iż dobre opakowanie, zapewniające bezpieczeństwo pakowanego produktu i pozwalające na przedłużenie okresu przydatności do spożycia żywności, ale także leków i kosmetyków, o wysokich walorach estetycznych i funkcjach marketingowych, zadecyduje o obecności i pozycji polskich produktów na rynkach międzynarodowych.

Jest zatem celem i zadaniem, organizowanego przez Polską Izbę Opakowań, II Kongresu Przemysłu Opakowań zainicjowanie dyskusji i działań na rzecz doskonalenia opakowań wytwarzanych przez krajowy przemysł opakowań. Stąd hasło Kongresu „Innowacyjne opakowania dla innowacyjnych produktów”.

Kongres zorganizowany zostanie 1 października 2014 roku, w ustanowionym przez Polską Izbę Opakowań „Dniu Opakowań” i towarzyszył będzie Międzynarodowym Targom Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK oraz Międzynarodowym Targom Żywności POLAGRA FOOD (MTP, 28 września – 3 października 2014).

W programie Kongresu przewidziano referaty poświęcone opakowaniom żywności, leków, kosmetyków oraz wyrobów przemysłowych. Przewidziano, iż 30 września uczestnicy Kongresu zwiedzą targi TAROPAK i POLAGRA FOOD, zaś w trakcie Kongresu w ramach zaplanowanych nieco wydłużonych przerw kawowych oraz przerwy na lunch będą mogli w kuluarowej atmosferze, zawrzeć nowe znajomości i kontakty.

Dodatkową okazję do nawiązania kontaktów i wymiany opinii stanowić będzie wieczorna Kongresowa Gala
(1 października, godz. 1800). W dniu 2 października organizatorzy zarezerwują specjalne pomieszczenie na pokongresowe spotkania użytkowników i producentów opakowań.

Patronem honorowym Kongresu będzie Pan Wicepremier Janusz Piechociński, minister Gospodarki. Honory Gospodarza Kongresu pełnił będzie Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich – dr Andrzej Byrt.

***

Koszt uczestnictwa w Kongresie: 400 zł (netto) od osoby. Każda dodatkowa osoba z firmy wnosi opłatę w kwocie 300 zł (netto). Członkowie Izby korzystają z 50% zniżki.

W ramach w/w opłaty uczestnicy otrzymują: materiały kongresowe, całodzienne wyżywienie, udział w Kongresowej Gali oraz polskie wydanie książki „Opakowania. Podstawy. Materiały. Wytwarzanie” (ok. 700 stron), a także zaproszenia uprawniające do bezpłatnego wstępu na targi TAROPAK i POLAGRA FOOD przez wszystkie dni trwania targów (4 dni).

Istnieje również możliwość udzielenia pomocy w rezerwacji miejsc noclegowych w prywatnych kwaterach. Warunek – minimum 3 noclegi. Warunki, o których wyżej, są aktualne dla osób, które zgłoszą uczestnictwo przed 30 czerwca br.

Formularz zgłoszenia oraz dodatkowe informacje są zamieszczone na portalu Izby


PROGRAM
II Kongresu Przemysłu Opakowań
1 października 2014


9:30- 10:00 Rejestracja uczestników (I przerwa kawowa)

Sesja inauguracyjna

10:00- 10:20 Otwarcie. Okolicznościowe wystąpienia:
Prezesa Polskiej Izby Opakowań
Wicepremiera – Ministra Gospodarki
Prezesa MTP – Gospodarza Kongresu

10:20- 11:00 Referat wprowadzający:
Opakowania a społeczeństwo (czynniki kształtujące rozwój branży opakowań)

I Sesja referatowa
Kierunki rozwoju opakowań żywności


11:00- 11:20 Dokąd zmierza rynek opakowań?
11:20- 11:40 Innowacyjny produkt – innowacyjne opakowanie
11:40- 12:00 Nowe produkty spożywcze – możliwości i wyzwania dla branży opakowaniowej
12:00- 12:20 Elastyczne materiały opakowaniowe, a jakość produktów spożywczych


12:20- 12:40 II przerwa kawowa

12:40- 13:00 Kierunki rozwoju opakowań dla przemysłu mleczarskiego
13:00- 13:20 Bezpieczeństwo żywności – wyzwaniem dla projektantów i producentów opakowań


II Sesja referatowa
Pakowanie świeżych owoców i warzyw – problem do rozwiązania


13:20- 13:40 Opakowania owoców i warzyw – oferta przemysłu i kierunki rozwoju
13:40- 14:00 Ograniczenie strat głównym kryterium doboru opakowań dla owoców i warzyw

14:00- 15:00 Lunch


15:00- 15:20 Innowacyjne trendy w powlekaniu świeżych owoców, a opakowania

III Sesja referatowa
Opakowania kosmetyków i leków.


15:20- 15:40 Opakowania dla przemysłu kosmetycznego z perspektywy producenta kosmetyków
15:40- 16:00 Opakowania dla przemysłu farmaceutycznego – praktyka i wyzwania


IV Sesja referatowa
Uwarunkowania rozwoju opakowań


16:00- 16:20 Wpływ technologii pakowania na kierunki rozwoju opakowań
16:20- 16:40 Informatyzacja – ważnym czynnikiem rozwoju przemysłu opakowań
(obszary i warunki zastosowań)
16:40- 17:00 Kadry decydującym elementem w procesie rozwoju przemysłu opakowań


IV Sesja plenerowa

17:00- 17:50 Dyskusja. Pytania. Odpowiedzi. Podsumowanie
17:50- 18:00 Zamknięcie części oficjalnej Kongresu

Kongresowy wieczór


18:00- 21:00 Wieczorne spotkanie uczestników Kongresu przy lampce wina, przekąsce
i muzyce.


W programie m.in.:
Wręczenie dyplomów laureatom plebiscytu na tytuły: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz Firma zasłużona dla przemysłu opakowań”
Wręczenie nagród i wyróżnień w Konkursie PakStar
Prezentacja Partnerów Wspierających. Wręczenie certyfikatów „Partnera”
Nawiązanie nowych kontaktów. Wymiana doświadczeń
Źródło: Polska Izba Opakowań