Data rozpoczęcia
2015-09-14
Data zakończenia
2015-09-15
Miejsce
Wrocław
Organizator
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Tematem konferencji będą bioodpady - najnowsze trendy i inspiracje.

II Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku - Odpady

Konferencja ma na celu przedstawienie stanu i systemu zagospodarowania bioodpadów w Polsce. Tematyka poruszy strategię Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki odpadami – Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy. 

Do najważniejszych zagadnień należą:

 • Jak zorganizować selektywną zbiórkę bioodpadów?
 • Jakie są wymagania firm recyklingowych w zakresie czystości strumienia do recyklingu?
 • Jakie są technologie zagospodarowania bioodpadów?
 • Z jakimi problemami i barierami w zagospodarowaniem bioodpadów borykają się polskie gminy?
 • Jakie są procesy i technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)?

Podczas konferencji przedstawione zostaną:

 • Obowiązki w zakresie bioodpadów.
 • Najlepsze doświadczenia w budowaniu systemu zbiórki bioodpadów.
 • Efekty zbiórki bioodpadów.
 • Najnowsze technologie i maszyny do przetwarzania bioodpadów.
 • Przykłady kampanii edukacyjnych w gminie.

Wyróżnione bloki tematyczne to:

 1. BLOK Publiczne kampanie edukacyjne w budowaniu zbiórki bioodpadów
 2. BLOK Wydobywanie bioodpadów ze strumienia odpadów zmieszanych
 3. BLOK Innowacje w gospodarce bioodpadami – najlepsze praktyki

Konferencja przeznaczona jest dla:

 • przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
 • przedstawicieli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • przedstawicieli gmin i samorządów, szczególnie wydziałów gospodarki odpadami, ochrony środowiska,
 • producentów worków, toreb i folii do zagospodarowania bioodpadów,
 • producentów, sprzedawców i dystrybutorów żywności,
 • branże związane z gastronomią i hotelarstwem, HORECA,
 • producentów maszyn do przetwarzania bioodpadów,
 • firm zajmujących się zbiórką i zagospodarowaniem bioodpadów,
 • firm wykorzystujących w swojej działalności bioodpady.

Koszt udziału: 690 zł netto