Koattro KT AR i Koattro KT MR to nowa rodzina plastomerów w ofercie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. Innowacyjna oferta skierowana jest do polskich przetwórców poliolefin.

Innowacyjne plastomery od BOPS

Nowe gatunki wytwarzane są w fabrykach Grupy LyondellBasell poza Polską. Koattro posiada specjany proces produkcji. Do ich wytwarzania wykorzystywany jest buten-1, co pozwala na zachownie doskonałych właściwości fizyko-mechnizcznych, gwarantujących wysokie osiągi w różnorodnych zastosowaniach. Nowe plastomery posiadają specjalne właściwości, jak np. doskonała przejrzystość, miękkość, giętkość i elastyczność. Specjalne właściwości możliwe są ze względu na wykonanie oparte na polimerze poliolefinowym – polibuten-1. Dzięki temu określa się je jako kompatybilne z gatunkami polipropylenów i są ona dostępne w formie typowego granulatu. Grupa Koattro posiada dwa specjalne gatunki Koattro KT AR oraz Koattro KT MR.

Właściwości Koattro KT AR:

  • Stosunkowo wysoka temperatura topnienia, ok. 114oC,
  • Odkształcenie trwałe po ściskaniu, ok. 45-50%,
  • Miękkość i/lub giętkość,
  • Katalizator Zieglera-Natty.

Właściwości Koattro KT MR:

  • Lepsza udarność w niskich temperaturach,
  • Lepsza giętkość,
  • Lepsze właściwości optyczne,
  • Katalizator metalocenowy.

Nowa grupa produktów oferuje możliwości w zakresie modyfikacji folii polipropylenowych. Tworzywa mogą być wykorzystane do produkcji folii o strukturze mono- lub wielowarstwowej. Przetwórcy nie ukrywają, że zastosowanie plastomerów Koattro do folii polipropylenowej zapewnia poprawę jej istotnych cech, jak: sprężystość, elastyczność i miękkość. Dodatek Koattro powoduje także wzrost udarności i wytrzymałości folii. Ponadto poprawia się także integralność i wytrzymałość zgrzeiny w przypadku zgrzewalnych folii. Grupa Koattro wzmacnia odporność na zbielenie i poprawia właściwiości oddychające folii.

Zastosowanie rodziny produktów Koattro jest możliwe w takich segmentach jak folie (np. rękawowe, wylewane typu cast, BOPP), wytłaczanie płyt, wytłaczanie włókien i włóknin płaskich oraz kalandrowanie, prasowanie tłoczne, wtrysk (np. elementy urządzeń i części motoryzacyjne) itp. W zakresie folii możliwe jest m. in. adehezyjne folie ochronne, folie poliolefinowe z efektem blokowania typu cling, folie elastyczne, oddychające folie BOPP i folie z wewnętrzną warstwą blokującą. Wszystkie produkty Koattro spełniają wymagania Dyrektyw UE w zakresie do kontaktu z żywnością. 

Źródło: Basell Orlen Polyolefins