9 grudnia ub.r. w Drukarni IMC SA Winkowski Group w Pile nastąpiło uroczyste uruchomienie nowej maszyny wykrawającej Dymatrix 105 CSB Pro marki Heidelberg.

Maszyna jest pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce; zbudowana jest modułowo z czterech stacji: nakładania, wykrawania, wyłamywania i wykładania z możliwością rozdzielania na użytki.

Na uroczystość uruchomienia maszyny przybyli przedstawiciele firmy Heidelberger Druckmaschinen AG: dr Jurgen Rauter — dyrektor działu maszyn introligatorskich oraz Frank Schmid — dyrektor działu maszyn introligatorskich opakowaniowych a także liczna grupa klientów IMC i firmy Heidelberg Polska Sp. z o.o.
Źródło: ''