Firma International Paper Europe poinformowała, że przystąpiła do programu Paper Profile, który polega na dobrowolnym deklarowaniu ekologicznych danych wyprodukowanego produktu.

Założeniem inicjatywy jest umożliwienie producentom papieru udostępniania informacji dotyczących wpływu ich produktów na środowisko naturalne w sposób jawny i ujednolicony. Paper Profile ułatwia użytkownikom papieru i jego wytworów np. opakowań dokonywanie świadomych wyborów produktów. Program został opracowany i udostępniony przez czołowych producentów materiałów papierowych w Europie.

Decyzja o przystąpieniu IP do inicjatywy Paper Profile jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów z całej Europy na informacje związane z ochroną środowiska. Działania te wpisują się więc w nurt wprowadzania systemu prawa europejskiego np. REACH (branża chemiczna).

Wszystkie najważniejsze kategorie produktów IP zostaną opisane za pomocą specjalnych arkuszy danych, wyszczególniających takie istotne dla środowiska informacje, jak skład produktu, wykorzystanie drewna, czy zużycie energii.

Źródło: International Paper Europe
Źródło: ''