Ishida Europe wdrożyła nową serię naważarek z dziesięcioma i czternastoma głowicami specjalnie zaprojektowanymi w celu szybkiego i dokładnego naważania produktów delikatnych, takich jak herbatniki, wafle czy mrożonki.

Produkty łatwo łamliwe stanowią wyzwanie dla systemów zautomatyzowanego naważania. Nowa konstrukcja naważarki Ishida CCW-RV10 i 14 głowicowej naważarki model GS charakteryzuje się łagodnymi spadkami oraz zredukowanymi kątami spływu produktu, które utrzymują poziom efektywnej przepływności produktu przez system naważarki. Zastosowane wkłady z tworzywa Bancollan, którymi wyłożone są zasobniki naważające oraz rynny spustowe, zapewniają skuteczną amortyzację, natomiast unikalne krzywizny konstrukcji leja spustowego i zasobników naważających pozwalają na kontrolowane spowolnienie produktu. Takie rozwiązania zmniejszają zagrożenie, jakim jest potencjalne kruszenie wkładu produktowego.  

Ishida Europe: Nowa naważarka idealna dla produktów delikatnych


Dodatkowo, pierścieniowa śluza przepustowa pomaga zapobiegać kruszeniu produktu w wyniku zderzeń jego elementów w rynnie leja spustowego. Takie zagrożenie występuje, gdy porcja produktu jest transportowana do maszyny pakującej.

W przypadku delikatnych produktów mrożonych, takich jak makarony, owoce morza, warzywa, owoce i produkty wypiekane może być zastosowany model GS. System tej naważarki może być oferowany w wersji wodoodpornej WP tj. najwyższej, niezrównanej w przemyśle, klasie ochronności. Wersja WP jest przeznaczona do stosowania w najtrudniejszych warunkach fabrycznych przemysłu przetwórstwa. Klasa ochronności IP69K oznacza, że ​naważarkę charakteryzuje najwyższy poziom odporności na wodę i kurz. Dzięki temu doskonale nadaje się do aplikacji, w których sprzęt musi być poddawany operacji dokładnego mycia i dezynfekcji.

Ishida Europe: Nowa naważarka idealna dla produktów delikatnych


Systemy naważarek wielogłowicowych, dziesięciogłowicowej CCW-RV i czternastogłowicowej maszyny GS, to oferta wszystkich sprawdzonych zalet zakresu serii Ishida RV - maszyn dobrze poznanych z ich reputacji, tj. niezrównanej dokładności i wydajności.

Ishida Europe: Nowa naważarka idealna dla produktów delikatnych


Wszystkie głowice naważarki mogą być stosowane w pojedynczej kombinacji obliczeniowej. Natomiast unikalne oprogramowanie kombinacji potrójnej pozwala na przeliczenie trzech kombinacji wagi optymalnej, podwójne ich sprawdzenie i wybranie ostatecznej wersji, tj. porcji o wadze najbliższej targetu. Wszystko odbywa się w jednym cyklu roboczym. Należy dodać, że takie rozwiązanie minimalizuje błędne zrzuty i zwiększa wydajność, a także zwiększa dokładność i spójność całego procesu naważenia. Natomiast system redukcji wpływu tzw. wibracji tła (Anti-floor vibration) pozwala na stabilizowanie sygnału wyjściowego z głowicy ważącej, poprawiając tym samym stabilność sygnału i dokładność operacyjną maszyny.

Ishida Europe: Nowa naważarka idealna dla produktów delikatnych


Prędkości jakie można uzyskać w systemie, to rząd, do 65 opakowań na minutę dla modelu z dziesięcioma głowicami oraz 90 opakowań na minutę dla modelu z czternastoma głowicami. Podane wartości zależą od charakterystyki wkładu produktowego i wymaganej masy docelowej.

 

Dowiedz się więcej o Ishida Europe

 

Źródło: Ishida Europe