Termoformowanie polega na formowaniu z podgrzewanych do odpowiedniej temperatury płaskich folii lub płyt, produktów o określonych kształtach. Proces ten wykorzystywany jest w prawie każdej gałęzi gospodarki.

Jak działa termoformierka?

Podczas procesu termoformowania zachodzą dwie podstawowe operacje – ogrzewanie półfabrykantu i formowanie produktu. Za pomocą ramy dociskowej mocuje się odpowiedni materiał, który będzie poddawany obróbce. Czas potrzebny do ogrzania tworzywa zależny jest od rodzaju polimeru, jego grubości i koloru. Oznacza to, że jasne płyty trudniej pochłaniają promieniowanie cieplne w podczerwieni i w porównaniu do elementów ciemnych wymagają dłuższego okresu ogrzewania. Wykonanie procesu termoformowania możliwe jest dzięki tanim urządzeniom oraz przy użyciu niedrogich form. Ponadto maszyny do termoformowania działają w warunkach relatywnie niskich temperatur przetwórstwa i ciśnienia. 

Termoformowanie wykorzystywane jest zarówno w produkcji jednostkowej, jak i masowej skali wielkoprzemysłowej. Do bezdyskusyjnych zalet procesu termoformowania możemy zaliczyć:

 

  • niskie koszty wytwarzania form,
  • zwiększona wydajność produkcji dzięki stosowaniu form wielokrotnych,
  • wytwarzanie wyrobów o znacznych gabarytach oraz niewielkiej grubości ścianek,
  • możliwość odpowiedniego doboru surowca do formowania,
  • możliwość wykorzystania procesu w wielko- oraz małoseryjnej produkcji.

 

Zobacz termoformierki firmy Zemat Technology Group

 

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje procesu termoformowania: próżniowe, ciśnieniowe oraz mechaniczne. Na ogół stosuje się rozwiązania mieszane, chociaż proces próżniowy posiada najlepsze parametry pod względem wydajności i jakości uzyskanych produktów. Zróżnicowanie grubości przekroju materiału i przecienienia w miejscach głębokiego tłoczenia dzieje się w momencie rozciągania płyty w trakcie procesu termoformowania. Cały proces jest jednak kontrolowany, a wszelkie dopuszczalne odchyłki omówione są juz w fazie projektowania wyrobu, oprzyrządowania i wyboru technologii formowania.

 

Sprawdź ofertę firmy PEX

 

Podczas formowania próżniowego wyróżniamy tłoczenie pozytywowe oraz negatywowe. Tłoczenie pozytywowe polega na wytwarzaniu wg wewnętrznego obrysu formy – najgrubsze miejsce jest na spodzie, najcieńsze na krawędzi. Powstałe w ten sposób formy posiadają dokładnie odwzorowane faktury i wymiary po wewnętrznej stronie wyrobu. Tłoczenie nagatywowe polega na odwortnej pracy. Miejsce najgrubsze jest na krawędzi, natomiast najcieńsze na spodzie. Proces ten zapewnia odwzorowanie faktury formy oraz wymiarów po zewnętrznej stronie wyrobu. Podczas procesu termoformowania wytwarzane są: opakowania jednorazowe, opakowania do produktów kosmetycznych, chemii gospodarczej, produktów przemysłowych, kasetony, szyldy reklamowe, osłony i obudowy maszyn oraz palety transportowe.