Aż 90 proc. konsumentów nie czyta informacji na opakowaniach zabawek. Ponad połowa z nas robi zakupy pod wpływem impulsu. Często może to mieć swoje konsekwencje – poważniejsze niż wydanie pieniędzy na niepotrzebną rzecz. Inspekcja Handlowa po raz kolejny sprawdziła, czy nasze dzieci bawią się bezpiecznie

W ramach systematycznych kontroli Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK przeprowadziła badania, które pokazały, że znaczna część zabawek wprowadzonych na polski rynek, może okazać się niebezpieczna dla najmłodszych. Badaniu poddano 1128 zabawek – nieprawidłowości stwierdzono w blisko 35 proc. z nich. Inspektorzy wykryli wady konstrukcyjne, zakwestionowali również niedbałe wykonanie – ostre krawędzie zabawki stanowią potencjalne źródło zagrożenia dla dziecka. Zastrzeżenia zgłoszone w toku kontroli dotyczyły także braku realizacji obowiązku podawania konsumentowi jasnej i rzetelnej informacji o nabywanym produkcie.

W trakcie badania szczególną uwagę zwrócono na oznakowanie oraz instrukcje i ostrzeżenia dołączane do produktów. Są to istotne wskazówki, które warunkują ich bezpieczne użytkowanie. Uchybienia ze strony przedsiębiorców dotyczyły m.in. niepodawania lub udzielania sprzecznych informacji dotyczących grupy, dla której przeznaczona jest dana zabawka, czy też braku wzmianki o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym.

Inspektorzy ustalili, że co trzecia skontrolowana zabawka posiadała nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, np. zbyt cienkie linki, na których miała zawisnąć huśtawka. W takiej sytuacji duże znaczenie ma również umiejętność przewidywania przez kupujących możliwości zaistnienia sytuacji niebezpiecznych dla dziecka.

Należy zauważyć, że zagrożenie, jakie stanowić może dla dziecka zabawka nie zawsze jest wynikiem niedbałości lub niedopatrzenia ze strony przedsiębiorcy. Bywa, że dorośli nie zdają sobie sprawy z faktu, że np. nieprawidłowy montaż zabawki może sprawić, że stanie się ona niebezpieczna dla dziecka. Badania przeprowadzone na zlecenie UOKiK przez TNS OBOP pokazują, że najrzadziej instrukcje obsługi i konserwacji czytamy właśnie w przypadku zabawek – robi to tylko jedna trzecia Polaków.

Kontrola wykazała ponadto, że przedsiębiorcy nie umieszczają na wprowadzanych na rynek zabawkach informacji o niebezpieczeństwie związanym z ich używaniem przez dzieci poniżej trzeciego roku życia lub korzystania z produktu bez nadzoru osoby dorosłej. Często jednak sami przyczyniamy się do stworzenia zagrożenia dla zdrowia najmłodszych – dla blisko jednej piątej z nas oznaczenie „niedozwolone do lat 3” nie jest ważne podczas dokonywania decyzji o zakupie danej zabawki. Zwiększa to ryzyko wyboru niewłaściwego produktu dla naszego dziecka. Im starszy użytkownik, tym bardziej skomplikowany mechanizm zabawki.

Po licznych ostatnio informacjach od producentów, którzy wycofywali z rynku wadliwe produkty dla dzieci, częstym pytaniem stawianym przez rodziców jest to dotyczące sposobu zakupu bezpiecznej zabawki. W okresie zbliżającej się przedświątecznej gorączki zakupów, Urząd przypomina, na co zwracać uwagę wybierając prezenty dla najmłodszych:

Oznaczenia – zabawka musi posiadać odpowiednie informację o przeznaczeniu dla danej grupy wiekowej. Informacja o tym, że produkt przeznaczony jest dla dziecka powyżej 3 roku życia, to wyraźne ostrzeżenie o niebezpieczeństwie związanym z użytkowaniem przez młodszego konsumenta.

Skład – produkty przeznaczone dla dzieci nie mogą stwarzać zagrożenia dla dziecka w kontakcie w oczami, śluzówką czy skórą. Zapoznaj się uważnie z informacjami na opakowaniu. Niektóre substancje chemiczne, np. ftalany obecne w składzie części plastikowych mogą być przyczyną alergii oraz innych chorób.

Materiał i wykończenie – zabawki nie mogą mieć ostrych krawędzi, bądź widocznych jeszcze przed zakupem uszkodzeń. Często mała nierówność może być przyczyną dużego nieszczęścia. Obejrzyj dokładnie zabawkę, zanim podejmiesz decyzję o jej zakupie.

Drobne elementy – sprawdź czy zostały należycie przymocowane – dziecko może je połknąć lub się udławić. Kupując, zwracaj uwagę przede wszystkim na zdrowie malucha.

Dodatkowe informacje – pamiętaj, że zabawki, przy użyciu których dziecko może się przemieszczać muszą mieć łatwy i skuteczny system hamowania, a elektryczne nie mogą być zasilane prądem o napięciu przekraczającym 24V.

Instrukcje obsługi – nie ufaj wyłącznie swojej intuicji. Niewłaściwy montaż może być przyczyną tragedii. Zanim do niego przystąpisz, zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zasadami konserwacji sprzętu. Jej brak powinien zwrócić twoją uwagę w szczególności w odniesieniu do zabawek przeznaczonych do zawieszania (huśtawek, zjeżdżalni, lin) oraz miniatur urządzeń przeznaczonych dla dorosłych.

W efekcie przeprowadzonej kontroli, Inspekcja Handlowa zamierza wszcząć postępowania administracyjne w sprawie 39 zabawek. Jednocześnie do organów ścigania skierowano 19 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań.

Źródło: www.uokik.gov.pl
Źródło: ''