Konsolidacja rynku producentów opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych przyspiesza. W połowie roku połączą się dwaj duzi gracze - Eurofilms i Ergis. Już teraz zapowiadają, że to nie koniec przejęć.

Fuzja będzie korzystna dla obu firm. Ostateczna ocena transakcji będzie jednak możliwa dopiero wówczas, gdy zostaną zaprezentowane jej szczegółowe warunki. Już teraz jednak aż o 26,4 proc. (do 6,95 zł za akcję) zdrożały papiery Eurofilmsu, producenta folii rozciągliwej. Nagły wzrost kursu to efekt informacji o planach połączenia Eurofilmsu z jego największym akcjonariuszem - Ergisem.

Przedstawiciele obu spółek oceniają, że połączenie zostanie sfinalizowane na przełomie II i III kwartału. Operacja musi zostać zatwierdzona przez akcjonariuszy Eurofilmsu i Ergisu. Transakcja musi zyskać przychylność 4/5 akcjonariuszy obu spółek. Fuzja nastąpi w wyniku przejęcia przez Eurofilms firmy Ergis w zamian za akcje nowej emisji Eurofilmsu skierowanej do akcjonariuszy Ergisu. Parytet wymiany zostanie ustalony w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Nad szczegółami transakcji pracują BRE Corporate Finance, White & Case i BDO. Nowo powstała firma ma działać pod nazwą Eurofilms-Ergis i będzie na giełdzie.

W efekcie połączenia powstanie niekwestionowany lider w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączne przychody obu firm będą sięgać na początku 330 mln zł. Fuzja przyniesie też wymierne korzyści akcjonariuszom spółek, m.in. w postaci wyższej kapitalizacji oraz wzrostu liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie. Połączenie powinno przynieść pewne korzyści obu firmom, głównie wynikające ze wzrostu skali działania. Eurofilms zwiększy paletę swoich produktów, co sprawi, że będzie mniej wrażliwy na wahania koniunktury - przyznaje analityk Millennium DM. Notowany na warszawskiej GPW od czerwca 2006 roku Eurofilms po trzech kwartałach ubiegłego roku zarobił na czysto 3,97 mln zł, przy sprzedaży na poziomie 93,22 mln zł.

Rok wcześniej zysk netto spółki wynosił 3,66 mln zł, a przychody 74,06 mln zł. Firma jest jednym z największych w Polsce producentów folii stretch z polietylenu, folii termokurczliwej PCW oraz dystrybutorów folii polipropylenowej BOPP.

Ergis jest czołowym na polskim rynku producentem wyrobów z PCW. Spółka prognozuje, że jej zysk netto za ubiegły rok przekroczy 7 mln zł, a przychody 180 mln zł. 100-procentowym akcjonariuszem Ergisu jest spółka inwestycyjna Finergis Investments Ltd., kontrolowana przez fundusz private equity DBG Eastern Europe II LP.

Jeszcze przed połączeniem, Ergis przejmie 100 proc. udziałów w Drukarni BAAD, zajmującej się produkcją opakowań giętkich z nadrukiem fleksograficznym. W tym celu Ergis przeprowadzi nową emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nowe walory zostaną skierowane do obecnych udziałowców drukarni.

Również Eurofilms inwestuje. Spółka zdecydowała się na rozbudowę nowej linii produktowej - taśm PET, służących do pakowania dużych i średnich ładunków. Zakup linii do produkcji taśm poliestrowych PET łącznie z inwestycjami towarzyszącymi będzie kosztował spółkę 13,5 mln zł. Zdolności produkcyjne tej linii wyniosą docelowo 4,8 tys. ton taśm PET rocznie.

Dzięki połączeniu Eurofilmsu z Ergisem powstanie duży, silny podmiot, który będzie mógł brać aktywny udział w konsolidacji nie tylko krajowego rynku. Po połączeniu możliwa jest nowa duża akwizycja. W grę mogą wchodzić firmy europejskie, których roczne obroty przekraczają kilkanaście milionów euro. Zainteresowanie Ergis-Eurofilms będzie skupiało się na producentach wyrobów dla budownictwa oraz opakowań. Przejęcie po fuzji dużego podmiotu europejskiego będzie wymagało nowej emisji akcji. Jednak do czasu kolejnej akwizycji firma będzie finansowała rozwój we własnym zakresie i kredytami.

Źródło:
Źródło: ''