Wielkość produkcji EVOH w belgijskiej fabryce EVAL N.V. wzrośnie dwukrotnie.

Do trzeciego kwartału 2003 produkcja EVOH w tej fabryce osiągnie poziom 24.000 ton rocznie, twierdzi japońska firma-matka Kuraray Co. Ltd. Realizacja tego projektu ma wynieść 78mln USD. EVOH jest szczególnym kopolimerem, który posiada rewelacyjne własności barierowe znajdujące zastosowanie w foliach do pakowania żywności i kontenerach sztywnych.
Źródło: ''