Marka Tork, dostawca czyściw profesjonalnych m.in. dla drukarni, wprowadziła duże zmiany w swojej ofercie. Od czerwca czyściwa mają zupełnie nowe nazwy i opakowania, co pomaga szybciej zorientować się, które czyściwo należy wybrać do pracy w drukarni. Wcześniejsze nazwy okazały się zbyt abstrakcyjne i niezrozumiałe dla klientów, a Tork jako pierwsza marka w branży zdecydowała się na zmianę całej struktury nazewnictwa

Łatwiejszy wybór czyściw do drukarni
Produkty do każdego zadania

Czyściwa TorkCzyściwa podzielono na trzy główne grupy według zastosowania: Wycieranie, Czyszczenie i Polerowanie. W każdej drukarni ważnym zadaniem w procesie produkcji jest wycieranie: usuwanie zabrudzeń i resztek farb celem uniknięcia wymieszania kolorów, usuwanie pyłu papierowego, kurzu, kleju czy odcisków palców ze szklanych powierzchni. Jeśli do czyszczenia używane jest rozpuszczalnik, czyściwo musi wchłonąć jego optymalną ilość, aby następnie oddać go na wałkach i cylindrach. Dodatkowo, czyściwo musi wchłonąć także rozpuszczoną farbę, bez pozostawiania śladów czy pyłków na czyszczonej powierzchni, żeby nie pozostawić śladów na wydruku.

Czyściwa Tork do poszczególnych zadań łatwo rozróżnić po kolorowych oznaczeniach na opakowaniach: Wycieranie – kolor niebieski, Czyszczenie – zielony, Polerowanie – szary.

Rozpoznawanie cech produktów po nazwie

Nowe nazwy czyściw od razu informują o ich zastosowaniu. Jeśli dane czyściwo jest przeznaczone np. do stosowania w przemyśle, informacja ta będzie zawarta w jego nazwie (np. Tork Industrial Cleaning Cloth). Jeśli czyściwo jest szczególnie niskopylne, czyli nie zostawia śladów po przetarciu, to ta informacja również jest zawarta w nazwie.

Informacje o zastosowaniu i zaletach czyściwa widoczne już na opakowaniu


Czyściwa TorkAby ułatwić wybór użytkownikowi – niezależnie od jego pochodzenia lub języka – istotne cechy produktu zostały oznaczone na opakowaniach uniwersalnymi symbolami. Na każdym opakowaniu znajduje się też uproszczony obrazek produktu i odpowiadających mu materiałów eksploatacyjnych (np. dozownik i ręczniki). Ten prosty schemat ułatwi pracę np. osobom uzupełniającym dozowniki, które będą mieć pewność, że umieszczają odpowiednie ręczniki we właściwym dozowniku.

Potrzeby klientów jako napęd do rozwoju

Zanim wprowadzono powyższe zmiany, Tork przeprowadził wywiady na temat potrzeb klientów. W ankietach wskazano na konieczność uproszczenia oferty, zmiany nazw na bardziej zrozumiałe oraz zmiany wyglądu opakowań tak, aby można było łatwo odczytać najważniejsze informacje o produkcie. Znalezienie odpowiedniego produktu było skomplikowane z powodu braku widocznej informacji o cechach czyściwa. Badanie pokazało, że użytkownicy miewają też wątpliwości, które czyściwa pasują do danego dozownika. Zasugerowano zatem, aby nazwy produktów określały zadania, do jakich są one przeznaczone, a najważniejsze informacje można było odnaleźć już na opakowaniu. Wszystkie informacje o zmianach można znaleźć na stronie www.tork.pl.