Zapraszamy do udziału w Lubelskich Targach Opakowań i Poligrafii OPAKPRINT, które odbędą się w dniach 19-20 maja 2010 na terenach Międzynarodowych Targów Lubelskich. OPAKPRINT to spotkanie skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych i firm handlowych sektora opakowań i poligrafii. Idea utworzenia targów narodziła się z potrzeby rynku i chęci nawiązania współpracy z partnerami z Polski południowo – wschodniej.

Lubelskie Targi Opakowań i Poligrafii OPAKPRINT 2010
Połączenie branży opakowań i poligrafii – wzajemnie uzupełniających się sektorów rynku z pewnością przyczyni się do zwiększenia zainteresowania targami ze strony profesjonalnych zwiedzających.

Patronat medialny opakowania.com.pl i drukarnie.com.plZakres tematyczny:
- Opakowania/Packaging
- Materiały opakowaniowe, pomocnicze środki opakowaniowe/ Packaging materiale,
accessories
- Maszyny i urządzenia pakujace / Packing machines and equipment
- Maszyny do wyrobu opakowań / Packaging manufacturing machines
- Maszyny etykietujące i znakujące / Labelling and signing machines
- Maszyny drukujące
- Obróbka do druku (m.in. oprawa i urządzenia introligatorskie, urządzenia do uszlachetniania
itp.)
- Prepress i remedia

Więcej na www.mtp.pl
Źródło: ''