Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), wprowadziła ostatnio na rynek polski nowy gatunek polietylenu średniej gęstości (MDPE) pod nazwą Luflexen hyPE 35 P FA (poprzednio gatunek ten był dostępny pod nazwą Lupolen GX 4081), który jest rekomendowany do folii rękawowej.

Luflexen hyPE 35 P FA - nowy standard do folii rękawowej w ofercie BOPS
Luflexen hyPE 35 P FA w porównaniu do typowego MDPE pozwala na znaczne zmniejszenie grubości folii, zapewniając jednocześnie przy tym wyższą przezroczystość i lepszą wytrzymałość mechaniczną. Nowy gatunek Luflexen hyPE 35 P FA wytwarzany jest przez LyondellBasell w Europie Zachodniej. Luflexen hyPE 35 P FA jako nowy gatunek polietylenu o wysokich właściwościach użytkowych jest wytwarzany w procesie polimeryzacji w fazie gazowej w oparciu o oryginalną technologię polimeryzacji pod nazwą Spherilene, która należy do LyondellBasell. Dzięki temu, gatunek hyPE 35 P FA odznacza się szerokim oknem przetwórczym i dobrą przetwarzalnością, praktycznie na wszystkich rodzajach linii używanych przez przetwórców do folii rękawowej. Ze względu na niski współczynnik tarcia może być on przetwarzany na liniach rekomendowanych do LDPE i LLDPE, gatunek zapewnia także lepszą stabilność balonu w porównaniu do typowych gatunków LLDPE i mLLDPE. Dodatkowo, produkowana folia nie wykazuje tendencji do blokowania. Gatunek ten łatwo miesza się z innymi standardowymi typami polietylenów.

Luflexen hyPE 35 P FA zapewnia przede wszystkim:
• Wyjątkowe zbalansowanie właściwości mechanicznych.
• Unikalne połączenie sztywności i wytrzymałości mechanicznej, gwarantujące możliwość zmniejszenia grubości folii w różnorodnych zastosowaniach konsumenckich, takich jak opakowania do żywności, folie higieniczne itp.
• Niską zawartość wtrąceń żelowych i dobre właściwości optyczne.

Przeprowadzone testy dla folii o grubości 50 μm wykazały, że m.in. w zakresie odporności na przebicie możliwe jest uzyskanie wartości 330 g. Taka wysoka wytrzymałość jest nowym wzorcem dla polietylenu średniej gęstości w zastosowaniach foliowych. Testy wykazały również, że folie produkowane z wykorzystaniem gatunku Luflexen hyPE 35 P FA wykazują zbalansowane właściwości mechaniczne zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym.
Dodatkową zaletą jaką oferuje hyPE 35 P FA są doskonałe właściwości optyczne wytwarzanych folii – zamglenie może być zmniejszone o połowę w porównaniu do folii wyprodukowanych przy zastosowaniu standardowych typów MDPE.

Podstawowe właściwości gatunku MDPE Luflexen hyPE 35 P FA

* Dla folii o grubości 50 μm


Źródło: ''