Doskonałym przykładem wspomagania drukarni w tworzeniu opakowań segmentu Premium jest maszyna WPS 1100 (niemieckiego producenta – firmy Heiber + Schroeder) do automatycznego wklejania okienek. Maszyna ta w swoim założeniu przeznaczona jest do umożliwienia drukarniom produkcji tego rodzaju opakowań – poprzez automatyzację i przyspieszenie czynności w wielu przypadkach wykonywanych ręcznie lub przez kilka innych urządzeń, a przez co ograniczanie kosztów produkcji opakowań o wyższej jakości.

Każdy z producentów maszyn poligraficznych bierze pod uwagę fakt, iż żadna z drukarni nie jest identyczna, że niektóre z nich decydują się na wejście w segment produktów Premium, inne zaś na maksymalne poszerzenie swojej oferty. Dlatego też starają się swoją ofertę dopasowywać dokładnie do potrzeb odbiorców, czyli drukarni. W dzisiejszych czasach rzadko który producent maszyn może sobie pozwolić na utratę klientów poprzez odesłanie do kogo innego zanim nie sprawdzi, czy sam nie da rady dopasować swoich produktów do potrzeb potencjalnego klienta.

Uniwersalność maszyny WPS 1100 osiągnięto poprzez zastosowanie budowy modułowej – wersja podstawowa jest przygotowana do dalszej rozbudowy o kolejne sekcje umożliwiające produkcję wszystkich rodzajów pudełek, o których opowiem za chwilę, bądź zwiększenie wydajności maszyny poprzez wyposażenie do produkcji dwutorowej. Możliwość różnorodnego skonfigurowania poszczególnych modułów maszyny, a także rozbudowy maszyny podstawowej o różnorodne moduły w trakcie eksploatacji pozwalają na produkcję wielu rodzajów opakowań, a co za tym idzie dokładne dopasowanie maszyny do potrzeb klienta.

Maszyna o podstawowej konfiguracji produkuje opakowania z okienkami standardowymi. Wyposażenie maszyny w dodatkowe moduły pozwala na produkcję znacznie szerszej gamy opakowań. Już podstawowy model maszyny WPS 1100 pozwala na produkcję opakowań o konkurencyjnej jakości - daje możliwość jednotorowego wklejania wcześniej wysztancowanych okienek lub wkładek o grubości folii 0,03 mm - 0,3 mm, a PET 0,03 mm - 0,2 mm, o prędkości 12000 - 63000 szt./godz. (w zależności od wielkości wykrojów i ilości torów). W celu zwiększenia produktywności, opcjonalnym jest wyposażenie do pracy dwutorowej, już w modelu podstawowym.

Maszyna gwarantuje niezwykle dokładne pozycjonowanie okienek. Pierwszym tego powodem jest zastosowanie podajnika pasowego z cyfrową regulacją podawania możliwą do ustawiania również podczas pracy maszyny, drugim – niezwykle istotnym – transport okienek przy użyciu monolitycznego pasa podciśnieniowego, który zapewnia doskonałe pasowanie okienek – ze względu na precyzyjne prowadzenie i dokładne przyleganie nawet odkształconych wykrojów kartonowych. Podczas jednego obrotu podciśnieniowego cylindra transportującego w maszynie podstawowej można wkleić okienka do jednego lub dwóch pudełek (w zależności od wielkości wykroju), niemniej jednak istnieje opcja umożliwiająca wklejanie trzech okienek (tzw. 3-up) – dla wykrojów nie dłuższych niż 230mm.

Każdy z klientów ma swoje własne potrzeby, dlatego też producent maszyny WPS 1100 umożliwia im dokonanie wyboru wyposażenia dodatkowego. I tak na przykład w celu zwiększenia produktywności, opcjonalnym jest wyposażenie do pracy dwutorowej, możliwe do zainstalowania już w modelu podstawowym.

Inne urządzenia opcjonalne podstawowego modelu maszyny to między innymi:

- Detektor podwójnych arkuszy z automatyczną kalibracją,
- stół przygotowawczy do przygotowania form przenoszących klej poza maszyną,
- elektroniczny licznik produkcji z zaznaczaniem pakietów o zaprogramowanej wielkości poprzez zmianę odstępów -pomiędzy wykrojami,
- sekcja elektrostatycznego rozładowania folii,
- sekcja rozwijania dla roli jumbo do 900 mm średnicy i 840 mm szerokości, z podnośnikiem roli i mechaniczną kontrolą naprężenia (urządzenia do większych roli – na żądanie),
- sekcja rozwijania z wydłużonym wałem krótkim, automatyczną kontrolą naprężenia zwoju o średnicy do 500 mm i szerokości 300 mm,
- dodatkowy rozwijak folii (wersja podstawowa może być uzupełniona maksymalnie 4 rozwijakami),
- urządzenie do automatycznego sklejania folii dla 1 toru (maksymalna szerokość 300 mm),
- dodatkowe urządzenie klejące dla drugiego toru (maksymalna szerokość folii 300 mm).

Dodatkowe wyposażenie do produkcji okienek ze wzdłużnym bigowaniem na zimno, perforacją lub krajaniem. Urządzenie to może być również wykorzystane do cięcia (okrajania) brzegów folii, do podstawowej wersji maszyny należy dodać jedynie moduł do ciągłego nacinania / perforowania/bigowania folii na zimno oraz ewentualnie uchwyt na dodatkowy nóż. Niemniej jednak wyposażenie to wchodzi w skład kolejnej opcji możliwiającej produkcję okienek z nacięciem miejscowym (tak popularne opakowania na chusteczki jednorazowe, typu Kleenex).

Dodatkowe cechy funkcjonalne maszyn WPS 1100:

1. Niektóre z kolei pudełka – także na chusteczki jednorazowe – mają nacięcie nie miejscowe, ale wycinany (lub perforowany) jest określony kształt. Maszyna WPS ma również możliwość zainstalowania wyposażenia do produkcji tego rodzaju opakowań - sekcji rotacyjnego wykrawania / perforowania folii.

2. Jeśli opakowanie ma być wyposażone w okienko z zadrukowanej uprzednio folii, fotoelektryczna kontrola rejestru umożliwia niezwykle precyzyjne ich wklejanie. Urządzenie to może również wykrywać miejsce zgrzewu na rękawie.

3. Niektóre opakowania wymagają zastosowania okienek z bigami formowanymi na gorąco i nacięciami V-kształtnymi, które to funkcje również możliwe są do zrealizowania na maszynie WPS – nie ma potrzeby używania odrębnych urządzeń do bigowania i wykrawania nacięć. Dzięki temu znacznie zmniejszane są nakłady i koszty pracy. Po rozwinięciu z roli, folia okienkowa przechodzi pomiędzy prętami grzejnymi i nożami bigującymi, a następnie między wykrojnikami męskim i żeńskim, które wycinają kształt litery V.

4. Opakowania towarów sypkich (jak kakao, herbata, ciasta w proszku) wymagają wklejenia wewnątrz kartonu rękawa foliowego. Do wyboru są dwie opcje – wklejanie uprzednio uformowanego i zgrzanego rękawa lub wklejanie rękawa formowanego i zgrzewanego bezpośrednio na maszynie WPS. Częścią procesu jest formowanie rękawa poprzez uszczelnianie wzdłużne materiału podawanego z roli.

5. Dzięki sekcji aplikującej uchwyty lub małe wykroje maszyna WPS może produkować również: kupony, taśmy zrywane, poprzeczne lub umieszczone pod kątem 45o do bocznej krawędzi uchwytów oraz innych małych elementów wykonanych z papieru lub kartonu.

6. Istnieje również możliwość wklejania uprzednio wysztancowanych okienek, poprzez zastosowanie uniwersalnego podajnika typu „wykrój do wykroju”. Podajnik ten umożliwia również wklejanie elementów z kartonu lub tektury falistej (np. kołnierzy lub elementów wzmacniających) – przeznaczony jest do łączenia praktycznie każdego giętkiego lub półsztywnego kształtu lub kawałka materiału, takiego jak folia lub cienka tektura, z płaskim wykrojem.

Na tak szerokie spektrum możliwości składa się wiele specjalnych – opatentowanych przez producenta – rozwiązań technicznych, które zwiększają wydajność maszyny, czynią ją bardziej uniwersalną i ekonomiczną, a opakowania przez nią produkowane charakteryzują się najwyższą precyzją wykonania i powtarzalnością.


Komentarze

  • Folia do okienek w kartonikach

    Producent foli do okienek w kartonikach. www.toray.com e-mail: Kowalski@tdg.toray.pl tel. 0605400518