Data rozpoczęcia
2019-10-09
Data zakończenia
2019-10-11
Miejsce
Poznań

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, które prezentuje zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Impreza odbędzie się w dniach 9-11 października 2019 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nowością zbliżającej się edycji jest otwarcie się na szeroką publiczność i dotarcie do lokalnych mieszkańców.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM


Główną tematyką targów POL-ECO SYSTEM są zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem. Dodatkowo wydarzenie jest okazją do wymiany międzynarodowych doświadczeń, inspirowania krajowego sektora do rozwoju oraz wspierania w znalezieniu partnerów biznesowych.

Na targach POL-ECO SYSTEM mile widziane są samorządy i administracja publiczna, dysponenci funduszy, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawiciele sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorzy z branży OZE, budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorzy, projektanci, architekci, zakłady przemysłowe, rolnicy i leśnicy, uczelnie wyższe oraz wiele innych.

Targi POL-ECO SYSTEM to również połączenie środowiska biznesowego i edukacyjnego. Organizatorzy przedsięwzięcia mają świadomość, że tylko rozsądne zachowania ekologiczne powinny stanowić istotę codziennych działań, zarówno w życiu każdego człowieka, jak i podczas prowadzenia firmy. Dlatego zależy im na tym, aby propagować dobre praktyki i poprzez współpracę z liderami z dziedziny ekologii, ochrony środowiska i usług komunalnych oraz znanymi markami, stworzyć przestrzeń interaktywno-edukacyjną, która podpowiadałaby, jak funkcjonować bardziej ekologicznie oraz ekonomicznie, a także byłaby inspiracją do wprowadzenia prośrodowiskowych zmian w życiu codziennym.

 

Zakres tematyczny POL-ECO SYSTEM 2019:

 • ODPADY
  - technologie do przetwarzania odpadów komunalnych
  - termiczne przekształcanie odpadów
  - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
  - recykling odpadów (Zero Waste, GOZ)
  - rewitalizacja składowisk odpadów
  - recykling ZSEiE
  - paliwa RDF/SRF
  - nowoczesne metody przetwarzania odpadów (np. Bioelektra)
 • WODA I ŚCIEKI
  - gospodarka wodno-ściekowa
  - modernizacja oczyszczalni ścieków
  - modernizacja stacji uzdatniania wody
  - zagospodarowanie osadów ściekowych
  - przydomowe oczyszczalnie ścieków
  - melioracje / odwodnienia
  - oczyszczalnie ścieków
  - ochrona przecipowodziowa
  - ochrona Bałtyku
 • ENERGIA
  - magazynowanie i dostarczanie energii
  - źrodła energii odnawialnej
  - energia z odpadów
  - energia z osadów ściekowych
  - energia wodna
  - biomasa
  - fotowoltaika
  - geotermia / pompy ciepła
 • TECHNIKA KOMUNALNA
  - utrzymanie czystości i porządku
  - konserwacja terenów zielonych
 • POWIETRZE
  - technologie ochrony środowiska
  - wykrywanie zagrożeń oraz systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego
 • ECO-TRANSPORT
  - transport miejski
  - e-mobility
  - elektromobilność

 

Dowiedz się więcej o targach POL-ECO SYSTEM

 

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System odbędą się w dniach 9-11 października 2019 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

 

Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie