Dwie Firmy: Branżowa Organizacja Odzysku S.A. oraz Zakłady Azotowe Puławy S.A., będące realizatorami Programu „Odpowiedzialność i Troska”, zdobyły nagrody Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepiej prowadzoną akcję edukacji ekologicznej w czasie targów POLEKO 2006. Oprócz tego całe stoisko Programu „OiT” zyskało uznanie i nagrodę za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy na Targach.

W czasie zakończonych w dniu 24.11.2006 Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2006 odbywających się w Poznaniu, bardzo aktywnie zaprezentowało się środowisko Programu „Odpowiedzialność i Troska” tworząc wspólne stoisko, na którym każda z firm prowadziła odrębne działania edukacyjne. Zwracały one uwagę zwiedzających na przydatność produktów chemicznych w codziennym życiu każdego człowieka i ogromną rolę jaką „chemia” odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz potrzebę animowania działań recyklingowych. Jury konkursu na najlepszą akcję edukacji ekologicznej prowadzoną na Targach POLEKO 2006 uznało, że w szczególnie atrakcyjny i aktywny sposób, dwie z wystawiających się firm, ukazują zależność pomiędzy produktami chemicznymi a ochroną zdrowia i środowiska naturalnego. Stąd też Prezes NFOŚiGW przyznał nagrody dla:

· Branżowej Organizacji Odzysku S.A. za grę edukacyjną „Recyklingowa łamigłówka”
· Zakładów Azotowych Puławy S.A. za program edukacyjny „Wpływ chemii na bezpieczeństwo”.

Ponadto, Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” został wyróżniony nagrodą Acanthus Aureus za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej Firmy na Targach POLEKO 2006. Nagrodzone stoisko, na które składały się różne formy wystawiennicze firm: ANWIL SA, Branżowa Organizacja Odzysku SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o. , PCC Rokita S.A. , Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. , Zakłady Chemiczne "Police" S.A. , Sekretariat "OiT" zostało zaprojektowane przez Zenona Żurka, a wykonane przez firmę PARTNER Design Jadwiga Żurek z Poznania.


Nagrodzona animacja edukacyjna na stoisku Branżowej Organizacji Odzysku


Nagrody dla najlepszych akcji edukacyjnych na Targach


Grono wyróżnionych nauczycieli


Gra edukacyjna na stoisku Sekretariatu programu „OiT”

Firmy realizujące międzynarodowy program o nazwie Responsible Care (Program „Odpowiedzialność i Toska”) przez prowadzoną na Targach POLEKO 2006 akcję edukacyjną w przystępny i przejrzysty sposób pokazały, że branża chemiczna na przestrzeni lat dokonała istotnej transformacji stosowanych technologii. Zapewniają one nie tylko wytworzenie produktów o wysokiej jakości, ale gwarantują również minimalizację oddziaływania na środowisko w całym procesie wytwórczym.

Przyczyniają się one także do zapewnienia bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia od specjalistycznego wyposażenia służb ratowniczych, poprzez stosowanie odpowiednich materiałów w przedmiotach codziennego użytku, bezpiecznych nawierzchni dróg i chodników, nawozów zapewniających właściwe plony, aż po animowanie nawyków segregacji odpadów w polskich rodzinach.

XVIII Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2006 odbywały się w Poznaniu, od 21 do 24 listopada. Zwiedzający mogli obejrzeć najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, międzynarodową reprezentację liderów branży, wystawy; mieli możliwość uczestniczenia w specjalistycznych konferencjach, spotkaniach biznesowych, warsztatach i prestiżowych konkursach.

W czasie Gali Targowej, uhonorowano także grono nauczycieli szczególnie zaangażowanych w akcję „Drzewko za butelkę” zorganizowaną pod patronatem Ministra Środowiska i Prezesa NFOŚiGW przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele placówek oświatowych z całej Polski: Ewa Podyna i Edyta Boryczka ze Szkoły Podstawowej w Sieńcu, Danuta Labuda i Ryszard Peak ze Szkoły Podstawowa w Miszewie, Grażyna Kozikowska ze Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie, Piotr Słówko ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej, Edyta Łukosek z Zespołu Szkół Chemicznych w Sławęcicach, Jadwiga Kuźbida z II LO w Kędzierzynie-Koźlu, Tadeusz Szczeklik i Andrzej Kukułka ze Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie, Anna Nowakowska i Irena Jankiewicz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, Anna Borkowska z Przedszkola nr 27 we Włocławku, Joanna Gonstal z Przedszkola nr 36 we Włocławku, Renata Buczma i Patrycja Domasiewicz ze Szkoły Podstawowej w Godzięcinie.

Źródło: www.rc.com.pl
Źródło: ''