W 2016 roku zebrano w Polsce 11 654,3 tys. ton odpadów komunalnych, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypadało aż 303 kg śmieci. Zaledwie niecałe 8 kg z nich stanowiły selektywnie zebrane tworzywa sztuczne (wg GUS). Tymczasem segregacja tego rodzaju odpadów przyczynia się nie tylko do zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ale także daje możliwość wyprodukowania z nich kolejnych przedmiotów codziennego użytku. Przykładem są butelki PET, w których sprzedawana jest np. woda. Jeśli nie trafią na wysypisko, a do specjalnej sortowni, to z odpadów stają się cennym surowcem.

Nawet 90% butelek PET może trafić do ponownego przetworzenia

PET, czyli politereftalan etylenu to materiał, który powstał w latach 40-tych w Wielkiej Brytanii, wykorzystywany głównie do produkcji opakowań. Jednym z najbardziej popularnych są butelki – pomysł ten opatentował w 1973 roku amerykański inżynier i wynalazca, Nathaniel Wyeth. Obecnie PET jest także cennym materiałem, który można ponownie wykorzystać do wytworzenia różnych przedmiotów codziennego użytku np. tkanin takich jak polar. Politereftalan etylenu ma zastosowanie także w wielu innych gałęziach przemysłu.

W krajach Unii Europejskiej poziom zbierania butelek PET do ponownego odzysku różni się dość znacznie, np. w Belgii jest to aż 86%, podczas gdy w Bułgarii zaledwie 14%. W Polsce wprowadza się na rynek 200 000 ton PET w postaci butelek, z czego do ponownego przetworzenia odzyskuje się około 80 000 ton, czyli 40%. Dlatego istotne znaczenie mają wszelkie inicjatywy – zarówno na szczeblu globalnym, krajowym jak i lokalnym, które mają na celu zwiększenie selektywnej zbiórki produktów powstałych z tego materiału. Im więcej ich trafi do ponownego wykorzystania, tym więcej jest oszczędności oraz korzyści dla środowiska i w efekcie – dla każdego z nas. 

Jedną z inicjatyw jest ta podjęta przez Europejską Federację Wód Butelkowanych (EFBW), która do 2025 r. zobowiązała się:

  • doprowadzić do tego, aby średnio w Unii Europejskiej zbieranych było 90% wszystkich butelek PET,
  • używać średnio co najmniej 25% odzyskanego tworzywa PET do produkcji nowych butelek – nawiązując w tym celu współpracę z gałęziami przemysłu zajmującymi się przetwarzaniem odpadów,
  • wprowadzać innowacje i inwestować w ekoprojekty oraz badania nad sztucznymi materiałami powstałymi z tworzyw niekopalnych,
  • angażować konsumentów – czyli osoby odgrywające kluczową rolę w segregowaniu odpadów, poprzez wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do właściwego ich sortowania i usuwania.

W efekcie tych kilkunastoletnich działań nastąpić powinno zwiększenie wykorzystania butelek PET w recyklingu, co jest głównym celem podjętej przez EFBW inicjatywy.

W Polsce Europejską Federację Wód Butelkowanych reprezentuje Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Rozlewniczego. W związku z inicjatywą podjętą przez Federację prezes KIGPR, Stanisław Bizoń powiedział:

– „Podobnie, jak w wielu innych krajach, także w Polsce wciąż zbyt dużo butelek PET trafia na wysypiska zamiast do recyklingu. Cieszymy się więc, że Federacja, którą reprezentujemy, podjęła zobowiązanie zmierzające do zwiększenia skali ich ponownego wykorzystania, stając się w ten sposób liderem tego rodzaju działań. Mamy nadzieję, że za przykładem jej członków pójdą także przedstawiciele innych branż. Wierzymy też, że podejmowane w ramach inicjatywy działania skierowane m. in. do konsumentów – pomogą zwiększyć liczbę zebranych do ponownego przetworzenia opakowań PET również w naszym kraju.”

Aby zapewnić swoim członkom możliwość realizacji nowych zobowiązań, EFBW zamierza współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Jednym z partnerów inicjatywy jest firma Nestlé Polska, Oddział Nestlé Waters.

- „Z największym zaangażowaniem włączamy się w tego typu inicjatywy. Zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja odzysku PET w Polsce i innych krajach. Zrobimy, co w naszej mocy, aby ją poprawić – mówi Tomasz Rasztawicki, Dyrektor Nestlé Waters Polska. - W Polsce połączyliśmy już siły z firmą Rekopol – Organizacją Odzysku Opakowań S.A oraz trzema innymi wiodącymi producentami wody i napojów w butelkach PET w ramach programu „Działaj z imPETem!”. Inicjatywa jest także ukierunkowana na zwiększenie liczby zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Mamy wielką nadzieję i ogromne oczekiwania – wobec siebie samych i naszych społeczeństw, że sytuacja będzie dynamicznie się poprawiać.”

Jednak do tego, aby wokół nas było mniej śmieci, przyczyniają się nie tylko duże firmy czy politycy wydający odpowiednie rozporządzenia. Żadna istotna zmiana nie nastąpi bez współdziałania i inicjatywy każdego z nas – konsumentów. Zatem, w trosce o środowisko naturalne i swoje otoczenie, kolejną butelkę PET koniecznie wyrzućmy do żółtego pojemnika oznaczonego napisem „plastik”.

 

O Nestlé

Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia z portfolio ponad 1500 produktów i prawie 70 marek, w tym m.in.: NESCAFĒ, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA oraz PURINA. Firma działa na polskim rynku od 25 lat, obecnie zatrudniając 5000 pracowników w 8 lokalizacjach. W 2017 roku sprzedaż Nestlé w Polsce osiągnęła blisko 3 mld zł.    

 

Źródło: Nestlé