Firma Rexam Glass wprowadziła nowy, spójny format znakowania swoich wyrobów, czyli system wyraźnych znaków na opakowaniach szklanych, wskazujących na konkretny zakład, w którym dany wyrób został wyprodukowany.


Przedtem, każdy z zakładów wchodzących w skład Rexam Glass posiadał inny znak, lecz z dniem 1 kwietnia 2004 zostało to zmienione i opakowania wyprodukowane w zakładach koncernu z nowych jak i wymienionych form są znakowane literą X i dwiema cyframi.
Znak X odpowiada literze X w logo Rexam Glass, a cyfry przypisane są odpowiednio państwu i konkretnemu zakładowi, z którego dany wyrób pochodzi.W Polsce zakres Kodów Znakowania to X40 – X49. I tak produkty z Rexam Szkło Gostyń S.A. znakowane będą symbolem X40, natomiast pochodzące z Rexam Szkło Wyszków S.A. - X41.

Podczas okresu przejściowego obowiązywać będą dwa formaty znakowania – istniejące oraz nowe, dopóki nowy system nie zostanie w pełni wdrożony.

Uwaga: Zmiana ta nie wpływa w żadnym stopniu na inne sposoby znakowania pojemników.
Źródło: ''