Polacy chętnie deklarują pomoc przy działaniach mających na celu ochronę środowiska, jednak w kwestii wdrażania konkretnych już zasad i nawyków ekologicznych w codziennym życiu, zdecydowanie odbiegają od Europejczyków. Są to wnioski, które płyną z ogólnoeuropejskiej ankiety przeprowadzonej przez Friends of Glass, a także głosowania zrealizowanego w Gdyni w trakcie kampanii „Na zdrowie Oceanu”.

O ekologii więcej mówimy, niż dla niej robimy

Problem zanieczyszczenia wód stał się kluczowym tematem w 2018 roku dzięki wielu tegorocznym kampaniom pokazującym ogrom szkód wyrządzanych oceanicznej faunie i florze. Niedawna decyzja Parlamentu Europejskiego, popierająca wprowadzenie w Unii Europejskiej zakazu sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku, pokazuje kierunek nowych zmian i działań na kolejne lata. Polacy są świadomi szkód wyrządzanych przez wyrzucany do wody plastik. Podczas głosowania zorganizowanego przez Friends of Glass Polska w Gdyni, na bulwarze Nadmorskim, 3456 osób* zadeklarowało, że możliwe jest życie bez plastiku, a tylko 243 osoby stwierdziły, że plastik do życia jest nieodzowny. Najnowsze badania pokazują, że plastik zjadany przez morskie stworzenia niesie ze sobą nieznane jeszcze konsekwencje dla ludzi. Potwierdzają to naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz austriackiej agencji ochrony środowiska Umweltbundesamt, którzy znaleźli pierwsze dowody na obecność mikroplastiku w ludzkim ciele wśród monitorowanej grupy ośmiu osób z różnych krajów (Austrii, Finlandii, Holandii, Japonii, Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii i Włoch). 

Rosnące zanieczyszczenie wód wpływa na zmianę przyzwyczajeń w życiu Europejczyków, co pokazało ogólnoeuropejskie badanie zlecone przez Friends of Glass**. Aż 78% respondentów z dwunastu krajów Unii zmieniło swoje codzienne nawyki pod wpływem tegorocznych akcji i debat społecznych dotyczących śmieci wyrzucanych do rzek, mórz i oceanów. W Polsce takową deklarację złożyło 49% ankietowanych. Wśród wymienianych zmian znalazło się, między innymi, wybieranie określonych produktów na półce sklepowej i preferowanie opakowań w pełni przetwarzalnych oraz wykonanych z naturalnych materiałów, takich jak szkło. Nie dziwi więc fakt, że 73% Europejczyków ocenia opakowania szklane jako najbardziej przyjazne dla oceanu. Dziwi natomiast, że tylko 35% polskich respondentów, czyli ponad połowa mniej niż w Europie, podziela ten pogląd i wie, że opakowania szklane są wykonane z naturalnych materiałów, są neutralne dla środowiska, i całkowicie poddawane recyklingowi.

- „Polskie wyniki pokazują, jak długa jest w naszym kraju droga od słów do czynów. Okazuje się również, że wszyscy gdzieś popełniamy błąd, skoro w większości wiemy, co jest złe dla środowiska, a mimo wszystko niewiele z tym robimy. Nadzieją napawają prace przedszkolaków i uczniów, które zostały przesłane na II edycję konkursu EduPak Polska, która w tym roku odbywała się pod hasłem Zero Waste. Widać, że wysiłek, jaki wkładamy w edukację stopniowo przynosi efekty. Pozostaje mieć nadzieję, że przekazywana młodym ludziom wiedza pozostanie z nimi na stałe” – informuje Barbara Maciałczyk, marketing manager w Ardagh Glass i przedstawiciel Friends of Glass w Polsce.

O ekologii więcej mówimy, niż dla niej robimy

Procentowy poziom zmiany nawyków przez Polki i Polaków na proekologiczne, w kontekście prowadzonych kampanii i debat społecznych w zakresie ochrony środowiska 

O ekologii więcej mówimy, niż dla niej robimy

Poziom oceny opakowań szklanych przez Polki i Polaków, w kontekście ich wpływu na czystość mórz i oceanów

* Głosowanie przeprowadzone 8 czerwca w Gdyni. Wzięło w nim udział 3699 osób. 

** Ogólnoeuropejskie badanie przeprowadzone w mediach społecznościowych za pomocą ankiet w 12 krajach: Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Słowacji, Szwajcarii i Turcji. Badanie wykonane od 29 marca do 27 kwietnia 2018 r. Jego celem było poznanie postaw i nawyków konsumenckich w odniesieniu do poszczególnych materiałów opakowaniowych. Ogółem zebrano 6256 odpowiedzi.

Friends of Glass to wpływowe europejskie forum, które wspiera i promuje prawo konsumenta do możliwości wyboru produktów spożywczych w opakowaniach szklanych. Skupia ono tych wszystkich, którzy wierzą, że szkło jest najlepszym wyborem dla zdrowia rodzin i środowiska. „Przyjaciele Szkła” zostali powołani w 2009 roku przez Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE) w odpowiedzi na ogólnoeuropejskie badanie zlecone przez FEVE we wrześniu 2008 r. i przeprowadzone przez Instytut Badawczy InSites.

Dołącz do Friends of Glass na profilu Facebook: www.facebook.com/friendsofglasspolska

 

Źródło: Friends of Glass