Jak oceniają stowarzyszenia ekonomiczne, fałszerze i ich podrobione produkty, stanowią około 8% światowego handlu. Statystyki wskazują na to, że prawie co 12 produkt na rynku jest podrabiany. Dlatego etykiety ochronne i różnego typu wyroby poligraficzne na opakowania mają ogromne perspektywy wzrostu, jako środek ochrony przeciw fałszerzom znanych znaków towarowych.

Ponieważ klasyczne możliwości identyfikacji produktywnych spółek (etykiety, naklejki i opakowania) łatwo dają się zimitować na kolorowym wzorniku lub z pomocą komputera, nie stoją one już na przeszkodzie piratom. W rezultacie praktycznie żaden produkt nie może być uważany za zabezpieczony przed imitacją. Właśnie tutaj na pomoc przychodzą eksperci w ochronie autentyczności środkami poligraficznymi. Ich argumenty są proste: wykorzystując złożone środki chroniące etykiety i opakowania oszczędza się miliony marek, które w przeciwnym wypadku przechodzą w ręce piratów.

Wyraźnym przykładem jednoczesnego wykorzystania różnorodnych technologii ochronnych jest certyfikat autentyczności (Certificates of Autentcity (COA)) twórcy programów spółki Microsoft. W certyfikatach tych stosuje się złożone technologie drukarskie. Na ochronnych etykietach COA, w które Microsoft wyposaża opakowania pakietu Windows, jest więcej stopni ochrony niż na niektórych banknotach: papier z wodnymi znakami, wielobarwny druk wklęsły, pasek hologramu wtopiony w papier, mikrodruk z czułym na kąt padania światła ukrytym tekstem na logotypie Microsoft pojawiającym się tylko przy umieszczeniu certyfikatu na poziomie oczu i wydrukowany już po wykonaniu certyfikatu kod kreskowy pomagający strzec źródła COA.
Tym niemniej techniczne właściwości ochronne opakowań i certyfikatów Microsoft wciąż są udoskonalane. Samoprzylepna etykietka na nowym opakowaniu pakietu Windows 2000 stanowi prawdziwy obraz zastosowania technologii ochronnych. W warstwie etykiety rozmieszczone są wycięcia, które nie pozwalają zdjąć jej w całości. Środek etykiety zadrukowany jest termochromatyczną farbą. Jeśli ją potrzemy zmienia kolor. Kolor logotypu Microsoft, przy obracaniu zmienia się od srebrnego do złotego, a na wtopionym w certyfikat miedzianym holograficznym prążku przy różnych stopniach oświetlenia można przeczytać słowa Microsoft i GENUINE (Oryginalny).

Niestety zorganizowane bandy fałszerzy także zdobywają coraz lepsze wyposażenie techniczne. Na przykład w ostatnich latach policja znajdowała pełne komplety linii kopiujących, z pomocą których można było skutecznie skopiować produkty Microsoft. „Dlatego te sposoby które wykorzystywane są do potwierdzenia oryginalności produktu należy stale ulepszać i realizować na coraz to wyższym poziomie technicznym, -wyjaśnia prawnik z Microsoft Gmbh Thomas Urek. –ma to zastosowanie nie tylko w elementach poligrafii, ale i na dyskach CD-ROM z Microsoft, cała powierzchnia których oznaczona jest hologramami”. Czy wszystkie te wysiłki znajdują zastosowanie w praktyce? Oczywiście, produkowanie etykiet ochronnych jest bardzo drogie, przyznaje przedstawicie Microsoft, lecz „opracowanie i wartość produkcji etykiet ochronnych jest dokładnie przeliczona i funkcjonują one bardzo efektywnie”, -z optymizmem oświadcza Urek.
Źródło: ''