Data rozpoczęcia
2013-09-25
Data zakończenia
2013-09-25
Miejsce
Poznań

Przedstawiamy program seminarium „Opakowania a żywność”, które odbędzie się 25 września 2013 r. podczas Targów PAKFOOD.

Opakowania a żywność

10:45 Rejestracja uczestników;

11:05 Opakowania dla przemysłu spożywczego – dziś i jutro
(dr Natalia Czaja-Jagielska, UE w Poznaniu);

11:50 Wpływ opakowań na kształtowanie jakości żywności
(mgr inż. Karolina Assman, UE w Poznaniu);

12:30-13:00 Lunch;

13:00 Ochrona prawna form przestrzennych opakowań żywności
(Małgorzata Zielińska-Łazarowicz, Kancelaria Rzeczników Patentowych J. Marketa, M. Zieińska-Łazarowicz Sp. p.);

13:40 Rola opakowań w kreowaniu wizerunku marki produktów żywnościowych
(dr hab. Magdalena Ankiel-Homa, UE w Poznaniu);

14:20 Opakowania żywności ogrzewanej mikrofalowo
(dr hab. Krzysztof Melski, UE w Poznaniu);

15:00 Opakowania do żywności a logistyka
(mgr Anna Kosmacz-Chodorowska, Instytut Logistyki i Magazynowania);

15:30 Dyskusja. Podsumowanie rezultatów seminarium;

16:30 Zakończenie.


*********

Organizator seminarium: Polska Izba Opakowań;
Miejsce: Sala Niebieska (antresola Holu Wschodniego, MTP)
Źródło: Polska Izba Opakowań