Opakowania szklane stanowią w Polsce ok. 25% ogólnej masy opakowań - ponad 1,2 mln ton. Choć ich zużycie jest ponad dwukrotnie mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej, to Polska jest jednym z największych europejskich producentów opakowań szklanych, a rynek ten systematycznie rośnie.

- Polska branża opakowań szklanych w najbliższych latach ma przed sobą dobre perspektywy, a zapotrzebowanie na jej produkty jest i będzie duże - podkreśla wiceprezes Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych Włodzimierz Rząsa. - Produkcja wytworzona opakowań szklanych w 2007 r. wyniosła 1,23 mln ton. Jej wzrost wyniósł w ubiegłym roku aż 9,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to zużycie opakowań szklanych na poziomie około 30 kg per capita, co przy wskaźniku ponad 60 kg w najbardziej rozwiniętych krajach UE pokazuje dużą przestrzeń wzrostu.

Polskie huty szkła nie mogą jednak zaspokoić wszystkich potrzeb swoich klientów. Problem dotyczy nie tylko polskiego rynku - i dlatego mówi się o zmowie największych europejskich producentów szklanych opakowań, którzy chcą podbić w ten sposób ceny swych wyrobów. Sprawa trafiła do Komisji Europejskiej.

Źródło: Bankier.pl
Źródło: ''