Miło nam Państwa poinformować, iż portal Opakowania.com.pl wchodzący w skład Grupy Marketeo.com, objął patronat nad XIII edycją programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Opakowania.com.pl partnerem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Do ubiegłorocznej, XII edycji programu zgłosiły się 682 firmy z całej Polski, spośród których 647 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2009.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest przez „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” uzyskają Państwo w biurze programu, osoba do kontaktu: Agata Rozalska, tel: (22) 630 96 99, fax: (22) 826 25 96, e-mail: pr@fairplay.pl oraz na naszych stronach internetowych www.fairplay.pl

Źródło: ''