Ishida Europe opracowała unikatowy system marynowania produktów białkowych, takich jak mięso, drób i ryby, pozwalający na uniknięcie bałaganu i odpadów, które tradycyjnie towarzyszą temu procesowi.

Orbicote – rewolucja w procesie marynowania!

Rzut na system Orbicote w całości od frontu, widoczne m.in. dwa kręgi po sześć mini-bębnów każdy

 

System - Ishida Orbicote, został wyróżniony nagrodą PPMA Awards w 2017 roku i uzyskał tytuł Innowacyjnego Systemu Przetwórczego Roku. Urządzenie jest połączeniem sprawdzonej technologii naważania wielogłowicowego Ishida ze specjalnie zaprojektowaną serią 12 mini-bębnów, zamontowanych, po sześć na każdym z dwóch, powiązanych ze sobą pierścieni. Proces samego marynowania jest poprzedzony procesem naważania wkładu. Każda, precyzyjnie odważona porcja, transportowana jest do indywidualnego pojemnika, tj. mini-bębna, w którym jest obtaczana zadaną dawką marynaty. Marynata trafia do bębna przy zastosowaniu objętościowego systemu dozującego, co zapewnia dokładne pokrycie wkładu produktowego przed jego wprowadzeniem do systemu pakującego. 

Tzw. mini-bębny są rozmieszczone blisko siebie w układzie orbitalnym, dokładnie zsynchronizowanym z systemem naważania i pakowania, np. z układem tackującym typu tray sealer (tj. system pakowania i hermetyzacji na tackach produktowych). Tak zaprojektowany system "Orbicote" pozwala, w typowym zastosowaniu, jak przykładowo - marynowane porcje drobiowe, na operowanie z prędkością rzędu 55 opakowań na minutę.

Naważanie produktów przed marynowaniem pozwala na uniknięcie odpadów zwykle związanych z marynowaniem masowych ilości w dużych bębnach, a następnie ważenia ich na mokro, gdzie marynata przywiera do zasobników i rynien naważarki. Strata na marynacie, która jest z reguły znacznie droższa niż sam powlekany produkt, przy użyciu tej metody, może wynosić nawet 8%.

Ponadto, naważarki wielogłowicowe Ishida posiadają opatentowaną funkcję, która umożliwia wykrywanie i odrzucanie kombinacji z nadwagą lub niedowagą, tak aby można było wybrać poprawną masę w miejsce wadliwej oraz wprowadzić ją do systemu marynującego bez utraty rytmu roboczego. Odrzucanie porcji wadliwych przed marynowaniem, wpływa na dalszą redukcję strat i ilości odpadów. Ishida stwierdza, że ten zwiększający efektywność system odrzucania wadliwych porcji jest dostępny również dla innych zastosowań wykorzystujących naważanie.

Równie ważnym jest fakt, że w razie wstrzymania przepływu produktu, to "Orbicote" może działać jako bufor, który pozwala na powrót do operacji z miejsca, w którym nastąpił zator, bez resetowania systemu. Jeśli taca produktowa nie jest gotowa na odbiór porcji, pozostający w mini-bębnach wkład jest uwalniany tylko wtedy, gdy taca jest na swoim miejscu. Niewypełnione tacki są wstrzymane do momentu wypełnienia, co zapewnia, że nie ma pustych tacek blokujących linię pakującą czy system hermetyzacji.

Zastosowane w systemie "Orbicote" rozwiązanie, które polega na naważaniu poprzedzającym proces marynowania, minimalizuje czas przestoju na mycie. Natomiast, opracowany przez inżynierów z Ishida system opróżniania mini-bębnów, daje zapewnienie, że transfer mokrego wkładu produktowego z bębna do opakowania odbywa się pewnie i czysto. Wszystkie części kontaktowe są łatwe do demontażu w celu czyszczenia/mycia, w tym mini-bębny. I tak, całkowite przezbrojenie produktu i marynaty zajmuje mniej niż 20 minut.

Ishida stwierdza, że niezależne testy potwierdziły, że "Orbicote" osiąga około 95% pokrycia powierzchni, podczas gdy małe odległości upustu produktu oraz delikatny proces bębnowy zapobiega uszkodzeniom mechanicznym wkładu produktowego.

Wdrożenie na rynek systemu "Orbicote" Ishida pozwala przetwórcom łatwiej budować wartość dodaną z produktem marynowanym i reakcję na trendy rynkowe, takie jak wzrost produkcji produktów z grilla w czasie gorącej aury pogodowej. Aby uzyskać jeszcze większą elastyczność, system może obsługiwać jednocześnie dwa różne marynowane produkty. Dwa zróżnicowane wkłady na każdym z dwóch pierścieni systemu "Orbicote". Kolejną zaletą jest szybka zmiana lejów zasypowych (bypass chutes) "Orbicote", które w razie obsługi porcji nie podlegających marynowaniu, pozwalają na ominięcie bębnów marynujących.

 

Orbicote – rewolucja w procesie marynowania!

Linia produkcyjna z systemem Orbicote Ishida

 

- "Orbicote z powodzeniem pokonuje klasyczne problemy marynowania, tj. odpady i bałagan" - komentuje Nick Clark, Menadżer ds. Produktów firmy Ishida Europe w zakresie naważarek wielogłowicowych z posuwem spiralnym (zwanych też śrubowym) [Screw Feed Weighers].

- "Teraz, proces marynowania może być o wiele bardziej efektywny i dokładniej kontrolowany, dostarczając przy tym wymiernych oszczędności, a jednocześnie pozwalając producentom na łatwiejsze poszerzanie zakresu swojej oferty produktowej oraz elastyczne reagowanie na wyzwania i powstające na rynku szanse."                         

 

Źródło: Ishida Europe