W marcu trzy nowe modele urządzeń: Orwak 3210, Orwak 3410 i Orwak 3810 – niemalże wprost z pracowni projektowej - zastąpią dotychczasowe modele Orwak 3200, Orwak 3400 i Orwak 3800.

Orwak jest światowym liderem w zakresie systemów prasowania i belowania odpadów u źródła. Firma projektuje, produkuje i dystrybuuje urządzenia do prasowania i belowania odpadów, których zastosowanie gwarantuje wzrost rentowności gospodarki odpadami. Niepodważalną rolę odgrywa tu technologia, wiedza i wsparcie techniczne Orwak. Orwak to olbrzymiego doświadczenie zdobyte na przestrzeni ostatnich 35 lat działania firmy.

Stuprocentowym właścicielem Orwak jest norweska spółka Tomra, wiodący światowy producent zintegrowanych rozwiązań w zakresie odzysku i recyklingu zużytych opakowań. Należąca do Grupy Orwak spółka zależna Presona oferuje w pełni zautomatyzowane prasy belujące, z kolei firma Morinders, również należąca do Grupy Orwak, oferuje powszechnie stosowane prasy brykietujące „Brickman”.

Lepszy komfort pracy nowych maszyn

Zastosowane w nowych modelach rozwiązania podnoszą standard wysoko cenionych walorów użytkowych produktów.

W nowych modelach w znaczący sposób zredukowano poziom hałasu towarzyszący pracy urządzenia. Dzięki wprowadzonym zmianom głośność pracy nowych modeli jest porównywalna z natężeniem dźwięków towarzyszących rozmowie dwóch osób (poziom hałasu w modelu Orwak 3410 wynosi obecnie 59,5 dB; dla porównania głośność rozmowy to ok. 55 dB, średnia głośność cyklu prania domowej pralki, w zależności od modelu i producenta, wynosi 60-72 dB wg. normy IEC704-3).Dodatkowo dzięki wykorzystaniu progresywnych cylindrów wyeliminowany został nieprzyjemny odgłos towarzyszący przełączaniu urządzenia z cyklu prasowania na cykl powrotny.

Podkręcone tempo pracy

Orwak 3410 i 3810 stały się jeszcze bardziej efektywnymi partnerami w recyklingu niż ich poprzedniczki. We wspomnianych modelach długość pełnego cyklu pracy została zredukowana o 25%. Obecnie dla obydwu modeli wynosi on 35 sekund. Krótszy cykl pracy pozwala zaoszczędzić operatorowi na każdym cyklu cenne sekundy dzięki szybszemu załadunkowi maszyny. Tym samym czas pracy urządzenia potrzebny do zbelowania 60 ton folii został redukowany z 16 godzin 40 minut do 12,5 godziny. W Orwak 3210 utrzymano rekordowy cyklu pracy wynoszący 13 sekund. Wzmocnione bezpieczeństwo i większa wygoda

Prowadząc ciągłe udoskonalenia dotychczasowych zabezpieczeń Orwak wyposażył model 3410 w kołowo-zatrzaskowy system otwierania/zamykania dolnych drzwi. Ten mechanizm pozwala operatorowi na stopniowe otwieranie drzwi, w sposób w pełni kontrolowany, nawet w przypadku silnie sprężynujących materiałów.

Z kolei nowy wygodny system zamykania górnych drzwi w Orwak 3210 i Orwak 3410 pozwala na zamknięcie drzwi poprzez pchnięcie ich w dowolnym miejscu.

Prasowanie tektury czy folii? Szybka zmiana siły prasowania? Nic prostszego!

Wszystkie nowe modele zostały wyposażone w nowy przełącznik z wygodnym dostępem z boku urządzenia. Przełącznik pozwala na błyskawiczną zmianę ustawień pomiędzy wysokim ciśnieniem dla tektury, a niskim ciśnieniem prasowania dla folii w zależności od tego, jaki materiał w danym momencie znajduje się w komorze.

Źródło: www.orwak.com.pl
Źródło: ''