Na stronach internetowych Sejmu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przygotowany przez posłów PiS. Przewiduje on, że podmiot wprowadzający do obrotu detalicznego napój alkoholowy będzie musiał umieścić na butelce napisy informujące o szkodliwości picia alkoholu.

Treść i format napisu ma ustalać minister zdrowia. Firmy, które nie zastosują się do wymogu, mają być karane grzywnami. Wygląda jednak na to, że projekt, który był już wcześniej forsowany, ma małe szanse realizacji. Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, podkreśla, że jeśli by do tego doszło, byłby to ewenement na skalę światową.

Źródło: Wiadomości Handlowe
Źródło: ''