W związku z tragedią, która boleśnie dotknęła cały naród, Europejski Kongres Gospodarczy 2010 (EEC) zostanie zorganizowany w innym terminie.

Oświadczenie EEC
Wobec bezmiaru dramatu, zarówno w wymiarze ludzkim jak i Państwa Polskiego, a także z szacunku do czasu, w którym wszystkim Polakom będzie towarzyszyć żal po stracie tak wielu znakomitych rodaków – osób ważnych dla Rzeczpospolitej, organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego podjęli decyzję o przełożeniu tego wydarzenia.


Europejski Kongres Gospodarczy 2010 odbędzie się w terminie pozwalającym na ponowne przygotowanie wydarzenia o tak dużej skali.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Gospodarczego,

Wojciech Kuśpik

Źródło: ''