Znamy już datę V Europejskiego Kongresu Gospodarczego! 13-15 maja 2013 r., Katowice. Największa impreza biznesowa Europy Centralnej po raz piąty. Trwają prace nad agendą, dostępne są pierwsze szczegóły dotyczące programu, imprezy towarzyszące i tematy części konferencji i paneli dyskusyjnych.

Europejski Kongres Gospodarczy jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. W blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów. Co roku mamy zaszczyt gościć komisarzy unijnych, premierów państw europejskich i przedstawicieli polskiego rządu. Każdy Kongres to spotkanie najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy. Moderatorami sesji i debat są znani publicyści gospodarczy.

Tylko to, co najważniejsze
Aktualność i waga zagadnień to podstawowe kryteria finalizowanych właśnie prac nad agendą Kongresu. Wyboru tematów sesji i debat organizatorzy dokonują po konsultacjach z przedstawicielami środowisk gospodarczych i politykami, specjalizującymi się w zagadnieniach ekonomicznych. Są jednak stałe nurty tematyczne, obecne na każdej edycji Kongresu i wyróżniające tę imprezę spośród innych. Chodzi przede wszystkim o energetykę i politykę energetyczną, przemysł i innowacyjność, finanse, problematykę samorządową i rozwój regionalny, transport i komunikację. Prace nad agendą przyszłorocznego Kongresu nadal trwają, a dokument wciąż ma charakter otwarty. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace nad merytorycznym kształtem imprezy. To niepowtarzalna okazja do tego, by zgłosić tematy, o których w maju 2013 r. będą dyskutować uczestnicy najważniejszej imprezy biznesowej w środkowej części Europy.

Jeszcze bardziej europejski
Silniejszemu umiędzynarodowieniu imprezy służy nowy kongresowy projekt - Roadshow po Europie Centralnej. Konferencje organizowane od stycznia 2013 r. kolejno w trzech stolicach państw Grupy Wyszehradzkiej (Bratysława, Praga, Budapeszt) wyjdą naprzeciw oczekiwaniom Gości Kongresu z krajów tego regionu, będą źródłem treści dla kongresowych obrad, ale także okazją do spotkań i dyskusji o współpracy gospodarczej w ramach Grupy, o roli krajów Europy Centralnej w Unii Europejskiej.

Europa, Chiny, Afryka

Problemy strefy euro, pochłaniające uwagę polityków i mediów, nie mogą przesłaniać szerszej perspektywy - przede wszystkim wciąż rosnącej roli największych krajów Azji w światowej wymianie handlowej, produkcji przemysłowej czy pozyskiwaniu i zużyciu surowców. Do głosu dochodzą gospodarki i rynki rejonów świata dotychczas marginalizowanych - i to nie tylko w roli rynku zbytu czy obszaru ekspansji inwestycyjnej. Odpowiedzią na te globalne trendy są wydarzenia ujęte w formułę dni specjalnych na Kongresie 2013. Chodzi o drugie (po ubiegłorocznym) Forum Unia Europejska-Chiny i pierwsze Forum Unia Europejska-Afryka.

Po pierwsze jakość
EEC pozostanie największą imprezą gospodarczą Europy Centralnej. Organizator Kongresu - Grupa PTWP - deklaruje jednak dalszy rozwój jeśli chodzi o jakość imprezy. Nacisk zostanie położony na interakcję - stworzenie możliwości wpływania relatywnie szerokiego grona aktywnych Gości na kształt i przebieg Kongresu. Starannie dopracowana agenda będzie bazą ściślejszej współpracy z moderatorami i panelistami, aby podnieść wartość merytoryczną poszczególnych sesji, debat i wydarzeń Kongresu.

Zapraszamy do współpracy
Zachęcamy raz jeszcze do współtworzenia agendy Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013. Jednocześnie informujemy, że wyznaczyliśmy 10 grudnia br. jako datę zamknięcia merytorycznych prac nad tematyką Kongresu. Propozycje dotyczące zakresu tematycznego prosimy przesyłać na adres: eec@eecpoland.eu Zapewniamy, że z uwagą potraktujemy Państwa pomysły.


Do zobaczenia w Katowicach, na Śląsku, w Polsce
Szczegóły dotyczące Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 już wkrótce na: [url]http://www.eecpoland.eu
Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.