45 tys. zwiedzających odwiedziło przez pięć dni (11 - 15 września) wspólny blok sześciu wydarzeń targowych: PAKFOOD, Polagra – Tech, Polagra – Food, Gastro Trendy i Smaki Regionów oraz KWZH.

PAKFOOD 2011, Polagra – Tech, Polagra – Food, Gastro Trendy i Smaki Regionów oraz KWZH.


W tym roku Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD, najważniejsze wydarzenie o tematyce opakowań spożywczych w tej części Europy, zgromadziło 140 firm z 18 krajów świata (m.in. z Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, USA Włoch, Wielkiej Brytanii) prezentujących surowce i półprodukty do produkcji opakowań, materiały opakowaniowe, gotowe opakowania spożywcze i pomocnicze środki opakowaniowe, a także maszyny do ich produkcji oraz maszyny i urządzenia pakujące, znakujące oraz etykietujące. Obecne były firmy oferujące usługi poligraficzne, a także doradztwo techniczne. Najsilniej reprezentowanym podczas targów segmentem były maszyny pakujące i opakowania do żywności. Ponad 1/3 wystawców stanowiły firmy zagraniczne.

Dla Profesjonalistów
O dobrej koniunkturze na rynku oraz o dynamicznym rozwoju branży świadczy także imponująca liczba zwiedzających. Ekspozycję PAKFOODA oraz odbywających się równolegle targów Polagra – Tech, Polagra – Food, Gastro Trendy i Smaki Regionów oraz Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych odwiedziło blisko 45 tys. zwiedzających z całego świata, a wśród nich m.in.: przedstawiciele przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych i firm handlowych branży spożywczej tj. producenci wyrobów spożywczych i napojów, hurtownicy branży spożywczej i opakowaniowej, przedstawiciele zakładów przetwórstwa mięsnego, rybnego i owocowo-warzywnego oraz sieci handlowych.Nowości
PAKFOOD to cenione forum prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii, które mają swoją premierę podczas targów w Poznaniu. Podczas targów wśród produktów wyróżnionych znaczkiem nowości można było zobaczyć najnowsze rozwiązania technologicznie w zakresie opakowań, automatów pakujących, belownic, drukarek, etykieciarek, znakowników, weryfikatorów kodów kreskowych, pomp próżniowych oraz wiele innych. Prezentacja nowości przyniosła wiele ciekawych informacji na temat najnowszych technologii i trendów w branży.

Wydarzenia towarzyszące
Seminaria, konferencje i prezentacje towarzyszące ekspozycji wystawców pozwoliły na zapoznanie się z aktualną sytuacją branży opakowaniowej, wymianę doświadczeń dotyczących innowacji, technologii oraz bezpieczeństwa opakowań, stwarzając przy tym korzystny klimat do nawiązywania kontaktów handlowych w międzynarodowym gronie.

By podkreślić znaczenie opakowań podczas targów odbyła się kolejna już odsłona Dnia Opakowań oraz seminaria dedykowane aktualnym zagadnieniom przemysłu opakowaniowego w Polsce przygotowane przez Polską Izbę Opakowań, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań oraz Instytut Logistyki i Magazynowania przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prelekcje przybliżyły innowacje mające zastosowanie w opakowaniach. Program wzbogaciły także prezentacje firm dotyczące m.in. logistyki w branży opakowań.Tematykę innowacyjności w branży podęła również Konferencja „Innowacyjne Opakowania” stanowiąca cenne forum wymiany doświadczeń z zakresu nowoczesnych trendów i możliwości w dziedzinie opakowań pomiędzy dostawcami technologii, maszyn, urządzeń i materiałów do produkcji opakowań, a przedstawicielami drukarń opakowaniowych i studiów graficznych projektujących opakowania oraz ich klientami. Spotkanie specjalistów z branży opakowaniowej zorganizowane zostało przez Wydawnictwo Polski Drukarz przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wymagania dotyczące produkcji opakowań, oczekiwania zleceniodawców oraz omówienie technologii umożliwiających ich realizację były głównym tematem konferencji „Bezpieczne Opakowanie” organizowanej przez Wydawnictwo Alfa-Print. Spotkanie z rynkowymi liderami pod patronatem Międzynarodowych Targów Poznańskich umożliwiło wymianę doświadczeń m.in. w zakresie zagadnień migracji farb i lakierów.Z technologią drukowania fleksograficznego można było zapoznać się podczas wykładu „Fleksografia opakuje prawie wszystko” zorganizowanego przez Zrzeszenie Fleksografów Polskich.

Prestiżowe wyróżnienia MTP

Prestiżowe wyróżnienia – Złoty Medal MTP oraz Acanthus Aureus zostały uroczyście wręczone na Gali Nagród pierwszego dnia targów. Łącznie na tegorocznych targach PAKFOOD oraz Polagra – Tech, Polagra – Food, uznanie sądów konkursowych zdobyło 27 produktów oraz 11 stoisk targowych.
Złoty Medal MTP przyznawany jest od 1979 roku i cieszy się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych. Stanowi cenioną formę promocji produktu i doskonały instrument marketingowy, który firmy bardzo chętnie wykorzystują umieszczając wizerunek graficzny Złotego Medalu na swoich produktach oraz materiałach promocyjnych
Produkt nagrodzony Złotym Medalem MTP na
Targach Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD:
Dmuchawa gorącego powietrza : Leister HOTWIND SYSTEM
Leister Process Technologies, Szwajcaria
Zgłaszający: HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o., Katowice
Pawilon 5, stoisko 68

Sukces na targach to nie tylko znakomite produkty, to w równej mierze sposób ich prezentacji. Dlatego na poznańskich targach nagradzamy również stoiska, które najbardziej sprzyjają realizacji strategii marketingowej firmy.
Stoiska nagrodzone Złotym Akantem na targach PAKFOOD:
MULTI sp. z o.o., Opole 
Pawilon 5, stoisko 60
RADPAK Sp. z o.o., Włocławek
Pawilon 5, stoisko 22
Polska Izba Opakowań wyróżniła osoby i firmy, które swoją działalnością  w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju przemysłu opakowaniowego w Polsce, nadając im tytuły „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”.

Tym zaszczytnym tytułem wyróżniono Pana Wojciecha Pawłowskiego, twórcę polskiej grupy kapitałowej Warta Glass Group - producenta opakowań szklanych, Założyciela Polskiej Izby Opakowań. Natomiast wyróżnienie - „Firma zasłużona dla Przemysłu Opakowań” otrzymała spółka Opakofarb.

Media na targach PAKFOOD 2011

Międzynarodowe Targi Poznańskie podjęły współpracę z kilkunastoma magazynami i portalami branżowymi z zakresu opakowań i przemysłu spożywczego. W dniach 11 - 15 września akredytowało się na targach łącznie 250 dziennikarzy, prasy branżowej i specjalistycznej, gazet codziennych ogólnopolskich i lokalnych, stacji telewizyjnych i radiowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych relacjach z wydarzeń targowych.

Spotkania  branży opakowaniowej w 2012 roku

Profesjonalistów branży opakowaniowej i logistycznej zachęcamy, aby w swoich kalendarzach uwzględnić już termin najbliższej edycji Międzynarodowych Targów Pakowania i Logistyki TAROPAK, która odbędzie się w dniach 8-11 października 2012 w Poznaniu. Oferta wystawców targów TAROPAK wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorców opakowań dla wszystkich branż oraz nowoczesnych rozwiązań z dziedziny logistyki, stwarzając im możliwość poznania tendencji na rynku, oceny jego kondycji, poznania nowości technologicznych oraz porównania ofert polskich i zagranicznych liderów sektora.

www.pakfood.pl
Kontakt dla mediów:
Marzena Banasz, e-mail: marzena.banasz@mtp.pl, tel. 061 869 24 38
Źródło: ''