W dniach 17 - 20 września 2007 na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz pierwszy odbędą się Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD.

Od 2006 roku Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK odbywa się w cyklu 2-letnim. Kolejna edycja tych targów będzie miała miejsce we wrześniu 2008 roku. Wychodząc jednak naprzeciw życzeniom wielu wystawców, jako organizatorzy postanowiliśmy w latach nieparzystych organizować targi opakowań skierowane wyłącznie do jednej grupy odbiorców. Grupę tę stanowią przedstawiciele przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych i firm handlowych branży spożywczej. Statystyki potwierdzają, że jest to największa grupa odbiorców opakowań.

W chwili obecnej wartość całego światowego rynku opakowań wynosi 424 mld dolarów i stale rośnie. Według prognoz w roku 2014 może osiągnąć poziom niemal 600 mld USD. W skali światowej 56 % opakowań zużywanych jest w branży związanej z żywnością i napojami, natomiast w Europie odsetek ten wynosi aż 64 % (wartość europejskiego rynku to 127 mld dolarów). Większość opakowań do żywności produkowana jest w Ameryce Północnej – 51 %, w Europie – 30 %, w Azji 14 %, reszta świata wypracowuje zaledwie 5 % światowej produkcji. Podstawowym materiałem przy produkcji opakowań dla żywności są papier i karton – ich udział kształtuje się na poziomie 43 %. Na drugim miejscu są opakowania z tworzyw sztucznych – 28 %. Dalej znajduje się metal – 17 %, drewno – 7 % i szkło – 5 %.

Światowa Organizacja Opakowań (WPO) prognozuje w najbliższych latach aż 5 % wzrost światowego rynku opakowań dla branży spożywczej (prognozowany wzrost całego światowego rynku opakowań przewidywany jest na poziomie 3,5 %). W związku z tym inwestowanie w ten segment gospodarki zapewnia pewne i duże zyski. Jednak ze względu na to, że opakowania do żywności muszą spełniać cały szereg funkcji (ochrona produktu, funkcja informacyjna, marketingowa, użytkowa, logistyczna) ten segment rynku opakowaniowego jest niezwykle wymagający dla producentów. W tego typu opakowaniach bardzo istotne jest zachowanie odpowiednich parametrów technicznych takich jak: właściwości barierowe, ochrona przed promieniowaniem UV, wydłużenie okresu przechowywania, właściwości antyelektrostatyczne czy transparentność. Dlatego od producentów opakowań do żywności zleceniodawcy wymagają nieustającej innowacyjności i otwartości na nowoczesne technologie. Stąd ta część branży opakowaniowej chce mieć możliwość prezentacji swoich osiągnięć na targach co roku (Wszystkie dane na podstawie Światowej Organizacji Opakowań – World Packaging Organization).

ZAKRES TEMATYCZNY

Zakres ekspozycji targów PAKFOOD obejmuje najważniejsze obszary branży opakowaniowej:
- opakowania – opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe, materiały do pakowania i wyrobu opakowań, projektowanie opakowań;
- maszyny – maszyny i urządzenia pakujące, maszyny do wyrobu opakowań, maszyny znakujące i etykietujące, projektowanie maszyn pakujących;
- doradztwo techniczne.

Udział w targach PAKFOOD zapewnia: dużą liczbę profesjonalnej publiczności z Polski i zagranicy zainteresowanej opakowaniami i produkcją opakowań, możliwość zapoznania się z ofertą konkurencji, pełną informację o rynku, najbardziej efektywną i najtańszą formę promocji oraz informację w mediach.

DZIEŃ OPAKOWAŃ

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań w marcu br. postanowiło ustanowić w kalendarzu „Dzień Opakowań”. Inicjatywa ta ma służyć szerokiej akcji upowszechniania i popularyzacji wiedzy o opakowaniach, o sposobach i systemach ich produkcji oraz o sposobach ich napełniania, transportu i magazynowania. Poprzez ustanowienie „Dnia Opakowań” Polska Izba Opakowań zachęca producentów opakowań i wszystkie firmy związane gospodarką opakowaniową oraz środki masowego przekazu do zintensyfikowania działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań.

W założeniu kulminacja tych działań ma mieć miejsce w tygodniu, w którym wyznaczono ”Dzień Opakowań”. W tym roku jest to 18 września. Miło nam, jako organizatorom targów PAKFOOD, że dzień ten wyznaczono właśnie w czasie trwania targów. Nie ulega wątpliwości, że targi odgrywają istotną rolę w upowszechnianiu i popularyzacji wiedzy związanej w tematyką opakowań, oferując uczestnikom bogaty i szeroki program.

PROGRAM TARGÓW

Targi PAKFOOD będą obfitować w ciekawe wydarzenia i bogaty program przygotowany we współpracy z partnerami. Polska Izba Opakowań oraz Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Opakowań, organizuje cykl wykładów i prezentacji. Ich tematem będą „Opakowania dla żywności – wyzwania i kierunki rozwoju”. W czasie konferencji będzie mowa o czynnikach determinujących rozwój opakowań dla żywności w najbliższych 5-10 latach.

Wśród poruszanych tematów znajdą się wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności i konsumentów, konieczność usprawnienia gospodarki produktami spożywczymi oraz wymagania ekologiczne, dyktujące nowe rozwiązania w zakresie materiałów opakowaniowych. Autorami referatów będą pracownicy naukowi z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Poza udziałem w konferencji zainteresowane firmy będą mogły wystawić swoje materiały informacyjno-promocyjne na stoisku PIO i COBRO w ramach „Witryny literatury firmowej”.

Ponadto wydawnictwo Polski Drukarz zorganizuje konferencję „Druk na opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością – projektowanie, druk, uszlachetnianie”. Będzie to forum wymiany doświadczeń pomiędzy dostawcami technologii a drukarniami i ich klientami. Na program konferencji składać się będzie cykl prezentacji multimedialnych prowadzonych przez dostawców technologii, maszyn, urządzeń i materiałów do produkcji opakowań, a przeznaczonych dla specjalistów związanych z branżą spożywczą i opakowaniową, producentów opakowań dla przemysłu spożywczego, przedstawicieli drukarń produkujących opakowania oraz ich klientów z sektora FMCG. Po raz kolejny Polski Drukarz zorganizuje również na swoim stoisku warsztaty „Opakowanie od A do Z”. W programie warsztatów będzie miejsce na zagadnienia z zakresu marketingu opakowań.

Redakcja czasopism specjalistycznych: Nowoczesny Magazyn, Logistyka a Jakość oraz Transport i Spedycja organizuje Sztaplar Cup - czyli ogólnopolski konkurs dla operatorów wózków widłowych o tytuł Mistrza Polski oraz o puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich. Widowisku towarzyszyć będzie panel konferencyjny, poświęcony tematowi: Logistyka towarów szybko-rotujących: „Outsourcing i insourcing usług logistycznych w branży spożywczej – jak optymalizować koszty magazynowania i dystrybucji produktów?”.

W czasie targów PAKFOOD wybrane zostaną stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firm. Stoiska te zostaną nagrodzone statuetką Acanthus Aureus. Specjalnym znakiem będą oznakowane, chętnie prezentowane przez wystawców w czasie targów, nowości. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że wraz z partnerami stworzymy w Poznaniu znaczące na rynku, atrakcyjne wydarzenia targowe, które spełni Państwa oczekiwania, stwarzając doskonałe miejsce wielu ciekawych spotkań.

W tym samym terminie będą się odbywały również Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii POLAGRA-FOOD oraz Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH.

Zapraszamy do Poznania!

Więcej informacji: www.pakfood.pl
Źródło: ''