Wszystkie rodzaje gatunków polipropylenu („PP”) Moplen produkowane przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) w Płocku w oparciu o technologię Spheripol na licencji LyondellBasell są wytwarzane w technologii bezftalanowej. Materiały te są dostępne w ofercie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”).

Pełne portfolio gatunków PP Moplen z Płocka wytwarzane w technologii bezftalanowej w ofercie BOPS

Katalizator bezftalanowy Zieglera-Natty

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, BOP i BOPS, które stanowią Grupę BOP podjęły działania mające na celu użycie nowego katalizatora, który nie zawiera w swoim składzie żadnych ftalanów do produkcji kopolimerów udarowych. Dzięki zastosowaniu katalizatora bezftalanowego Zieglera-Natty najnowszej generacji, aktualnie również i ta grupa PP jest produkowana bez dodatku donora ftalanowego. Już od października 2017 roku Grupa BOP realizuje produkcję pełnego zakresu tego typu kopolimerów udarowych w skali technicznej do regularnych dostaw do odbiorców zarówno w Polsce, jak i w ramach sieci sprzedażowej LyondellBasell.

Grupa BOP we współpracy z LyondellBasell, już od wielu lat aktywnie uczestniczy w stworzeniu standardu dla całej branży, a jako czołowy producent PP przekształca cały portfel produktów PP w gatunki nie zawierające ftalanów. Katalizator bezftalanowy (z tzw. donorem dieterowym) jest od dłuższego czasu z powodzeniem stosowany przez BOP do produkcji gatunków homopolimerów i kopolimerów randomicznych PP, a pełna konwersja w tym zakresie została przeprowadzona już w 2013 roku.

 

Rozwój rynku PP

Grupa BOP jest zaangażowana w rozwój i produkcję tworzyw PP o najwyższej czystości, które spełniają wymagania w kontakcie z żywnością. Grupa BOP współpracuje bezpośrednio z koncernem LyondellBasell, który jest nie tylko największym producentem poliolefin na świecie, ale także wiodącym dostawcą technologii i katalizatorów m.in. do produkcji PP. Z drugiej strony, współpracując z przetwórcami poliolefin w Polsce, Grupa BOP doskonale zna wymagania rynku i wychodzi naprzeciw potrzebom swoich Klientów w tym zakresie, a znajomość wymagań przetwórców, jak i trendów rynkowych w segmencie opakowaniowym, pomaga Grupie BOP sprostać nawet największym wyzwaniom. Ma to swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w szerokiej ofercie produktowej skierowanej do przetwórców wytwarzających np. opakowania sztywne i giętkie z PP do przechowywania żywności.

Gatunki PP produkowane lub oferowane aktualnie przez BOPS są całkowicie zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 10/2011/EC w zakresie kontaktu z żywnością i charakteryzują się stałą jakością oraz wysoką czystością.

Użycie przez BOP tych katalizatorów najnowszej, V-generacji z bezftalanowym donorem, otworzyło przetwórcom możliwość wytwarzania wyrobów zgodnie z rosnącymi wymaganiami wiodących odbiorców końcowych, sieci handlowych i konsumentów, co ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Zakres gatunków PP wytwarzanych przez BOP w technologii bezftalanowej

Zakres gatunków PP wytwarzanych przez BOP w technologii bezftalanowej

Moplen jest znakiem towarowym LyondellBasell.

Zdjęcia: LyondellBasell

 

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., jest spółką handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”). BOP wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez swoje fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu.

 

Źródło: BOPS