Fundacja PlasticsEurope Polska przyłączyła się do międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata”, która w tym roku przebiega pod hasłem „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!" Wraz z Fundacją Nasza Ziemia, która jest koordynatorem akcji w Polsce, PlasticsEurope Polska promuje pro-ekologiczne zachowania i postawy wśród Polaków. Uwaga Fundacji PlasticsEurope Polska koncentruje się na edukacji oraz informowaniu o wyjątkowej i stale rosnącej roli tworzyw sztucznych we współczesnej gospodarce i życiu społeczeństwa.

Tworzywa sztuczne są obecnie w powszechnym zastosowaniu i pomagają uczynić nasze życie czystszym, łatwiejszym, bezpieczniejszym, wygodniejszym i przyjemniejszym. Współcześnie, tworzywa sztuczne coraz częściej oferują przyjazne środowisku i niedrogie rozwiązania w wielu wyzwaniach konstrukcyjnych i przełomowych technologiach. Wystarczy pomyśleć o ubraniach, które nosimy, budownictwie i domach, w których mieszkamy, ich wyposażeniu, czy też o sposobie podróżowania. Lub też o wolnym czasie, telewizji, sprzęcie informatycznym, telekomunikacji i wyposażeniu sportowym. Czy to będąc na zakupach w supermarkecie, czy poddając się poważnej operacji, czy też po prostu myjąc zęby – cokolwiek robimy, jesteśmy otoczeni przez wyroby, produkty, elementy wyposażenia wykonane z tworzyw sztucznych.

„Tworzywa sztuczne wnoszą istotny wkład w postęp społeczny, rozwój gospodarczy oraz ochronę środowiska” – powiedział Grzegorz Rytko, Dyrektor PlasticsEurope Polska. „Współpraca z Fundacją Nasza Ziemia jest jedną z szeregu akcji PlasticsEurope Polska, które mają na celu uświadomienie wszystkim użytkownikom wyrobów z tworzyw sztucznych o niezaprzeczalnie wielkiej wartości tego surowca oraz o korzyściach, jakie materiały te oferują dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego. Popieramy kampanię „Sprzątanie Świata”, ponieważ zbiórka i selekcja odpadów to bardzo istotny element filozofii pozytywnego myślenia o tworzywach sztucznych i troski o ochronie środowiska. Odpady z tworzyw sztucznych, poza możliwością ich powtórnego wykorzystania w przetwórstwie – po recyklingu, stanowią doskonałe paliwo. Wykorzystane jako alternatywne źródło energii uczestniczą w procesie oszczędzania zasobów naturalnych. Troska o odpady z tworzyw sztucznych to element stylu życia, który promujemy.” – dodał Grzegorz Rytko.

„Naszą troską jest ochrona środowiska naturalnego” – powiedział Dominik Dobrowolski, Wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia. „W dobie dynamicznie rozwijającego się przemysłu, jednym z najlepszych rozwiązań na zachowanie zasobów środowiska naturalnego jest świadome i mądre wykorzystywanie tworzyw sztucznych. Selektywna zbiórka śmieci, recykling tworzyw sztucznych czy odnawialne źródła energii z tworzyw sztucznych, to tylko przykłady rozwiązań, które dają nam szansę na czyste środowisko naturalne w przyszłości. Wierzymy, że nasza wspólna akcja z PlasticsEurope Polska zainicjuje wśród wielu Polaków świadome wykorzystywanie tworzyw sztucznych i na stałe zakorzeni pro-ekologiczne zwyczaje ich utylizacji.” – podsumował Dominik Dobrowolski.

Tworzywa sztuczne to materiał XXI wieku. Są one jednym z najbardziej powszechnych, wydajnych ekonomicznie i dostępnych surowców. Natomiast odpady z tworzyw sztucznych traktować należy jako wartościowy materiał do dalszego wykorzystania w procesach recyklingu lub odzysku, np. w postaci energii. Problem „zaśmiecania” środowiska rozmaitego rodzaju odpadami, w tym pochodzącymi z tworzyw sztucznych, nie wynika bezpośrednio ze stosowania tych materiałów w gospodarce. To kwestia odpowiedniej edukacji i wdrożenia radykalnych rozwiązań prawidłowej gospodarki odpadami, czyli np. selektywnej zbiórki śmieci. Tworzywa sztuczne są zbyt wartościowe, aby trafiały na wysypisko.

Tworzywa sztuczne – pomyśl inaczej o energii
- Wykorzystanie tworzyw sztucznych w budownictwie, m.in. poprzez izolowanie budynków może obniżyć zużycie energii o 75, 90 i więcej procent.
- Dzięki zaawansowanej technologii tworzyw sztucznych zużycie wody w pralkach jest 40 – 50 procent niższe niż 20 lat temu.
- Końcówka prysznicowa wykonana z tworzywa sztucznego z systemem regulacji wody obniża zużycie wody do 50 procent.
- Dzięki zastosowaniu pianek izolujących z tworzyw sztucznych w urządzeniach chłodzących (lodówki, zamrażarki), zużycie prądu jest nawet do 70 procent niższe niż w roku 1990.
- Wszystkie nowoczesne urządzenia takie jak telefony komórkowe czy odtwarzacze MP3 powstały w oparciu o tworzywa sztuczne.
- Tworzywa sztuczne są podstawowym materiałem opakowaniowym – opakowania z tworzyw sztucznych są lekkie, dzięki czemu oszczędzają energię potrzebną do ich wyprodukowania, transportu i utylizacji.

Tworzywa sztuczne chronią klimat
Może brzmi to zaskakująco, ale jest łatwo zrozumiałe jeśli weźmiemy jednocześnie pod uwagę:
- Bardzo mały udział zużywanych surowców naturalnych (ropa naftowa) na produkcję tworzyw sztucznych,
- Istotny i pozytywny wpływ stosowania wyrobów z tworzyw sztucznych na racjonalne zużycie energii w trakcie cyklu życiowego wyrobów oraz
- Możliwość odzyskania zasobów naturalnych zużytych na produkcje tworzyw – w postaci energii, w procesie spalania odpadów po zakończeniu cyklu życiowego wyrobów.

Tworzywa sztuczne należą więc do materiałów o największej wydajności pod względem zużycia zasobów naturalnych. Produkty wykonane z tworzyw sztucznych pomagają oszczędzać energię. Ze względu na ich małą masę możliwe są oszczędności na paliwie podczas transportu wyrobów, ich właściwości ochronne pozwalają zapobiegać stratom na skutek uszkodzenia towaru (szczególnie ważne w opakowaniach), lub też ich właściwości termoizolacyjne pomagają oszczędzać energię niezbędną do ogrzania lub klimatyzowania budynków. Takie oszczędności energetyczne przekładają się bezpośrednio na obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Koniec cyklu użytkowego towarów jest zazwyczaj mniej ważny, choć też stwarza możliwość dodatkowych oszczędności energii poprzez recykling i/lub odzysk energii z odpadów.

Wykorzystując odpady z tworzyw sztucznych jako alternatywę dla tradycyjnych paliw takich jak na przykład węgiel w produkcji energii, można ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20-25 procent. Całkiem uzasadnione są oczekiwania, że stały rozwój tworzyw sztucznych zarówno w istniejących, jak i nowych, zastosowaniach przyczyni się do wzrostu wydajności energetycznej produktów i usług, a przez to trwale wpłynie na redukcję zmian klimatycznych związanych ze sferą produkcyjną wyrobów niezbędnych społeczeństwu. Wraz z innymi zmianami i inicjatywami, tworzywa sztuczne odgrywają ważną rolę w realizacji zrównoważonego rozwoju i lepszej przyszłości dla całego społeczeństwa.

Ciekawostki

- Do wykonania kurtki z materiału typu polar potrzeba zaledwie 35 butelek wyprodukowanych z tworzywa PET
- Tworzywa sztuczne wykorzystywane do produkcji części samochodowych, których zaletą jest niska masa, obniżają emisję dwutlenku węgla o ponad 10 mln ton rocznie.
- Jedna zużyta torebka-reklamówka wykonana z tworzywa sztucznego w procesie recyklingu może zostać wykorzystania do oświetlania 60 watowej żarówki przez 10 minut.
- 50 kg pianki z tworzyw sztucznych wykorzystywanej do ocieplania budynków może zaoszczędzić rocznie do 150 litrów paliwa opałowego.

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope działającego na terenie Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu. Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 280 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org

Kontakt / Dodatkowe informacje:
PlasticsEurope Polska
tel./faks: +48 (0) 22 827 29 23
e-mail: Anna.Szalkowska@plasticseurope.pl
e-mail: Agnieszka.Rejnowicz@plasticseurope.pl
www.plasticseurope.pl

Źródło: ''

Komentarze

  • hdgwafsbjfnrifmvcbxdkfjhnnbtgj

    ngkjegirenm b egfjetgvuet gjhcdhfjbhkeutgn frjjhklreyttreh89eu56yyyy6jnkluje589ruuir3 fhighkjnsfgbwmnf dsfjglkebjhctas hfre ghejtles afjfgbg;r gbklsgksfkcsanrmdgfe fdiegkjeryht ffjhthkjryhuirehh bdngfjhyugth rb trtgyugdf