Już po raz czwarty odbyło się doroczne spotkanie branży tworzyw sztucznych organizowane przez Fundację PlasticsEurope Polska wraz z Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Polski przemysł tworzyw sztucznych – perspektywy, innowacje, wyzwania.
Spotkanie 19 kwietnia w Warszawie pod hasłem ”Polski przemysł tworzyw sztucznych – perspektywy, innowacje, wyzwania” zgromadziło 90 przedstawicieli branży – producentów, dystrybutorów i przetwórców tworzyw, jak również gości z PlasticsEurope, EuPC, przedstawicieli administracji państwowej, instytutów naukowych oraz prasy branżowej.Tegoroczne spotkanie poświęcone było m.in. kondycji przemysłu tworzyw w Polsce i Europe, prawodawstwu europejskiemu w zakresie tworzyw i wynikającym z niego zagrożeniom dla branży.
Z zainteresowaniem wysłuchano prezentacji na temat: "czy istnieje w Polsce alternatywa dla ropy naftowej jako surowca do produkcji polimerów", a emocje wzbudziła, przygotowana z racji zbliżających się mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, prezentacja na temat zastosowania innowacyjnych tworzyw sporcie. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w dyskusji panelowej „W trosce o wizerunek tworzyw sztucznych”, w której poruszono problem aktualnego wizerunku tworzyw sztucznych w Polsce i poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób go poprawić. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że słabość systemu zagospodarowania odpadów tworzyw w Polsce ma negatywny wpływ na postrzeganie tworzyw i całej branży. Wskazywano również na potrzebę prowadzenia od najwcześniejszych lat edukacji na temat roli tworzyw we współczesnym świecie. Podkreślono konieczność podejmowanie wspólnych działań, mających na celu ochronę interesów całej branży.
Źródło: ''