Wg Plastics Europe: Więcej niż jedna trzecia łącznej konsumpcji tworzyw sztucznych w Europie wykorzystywana jest do produkcji opakowań. W Polsce struktura tego rynku wygląda jednak nieco inaczej.

Jak wynika z danych Plastics Europe, organizacji zrzeszającej europejskich producentów tworzyw sztucznych, 37 proc. łącznej produkcji tworzyw sztucznych wykorzystywanych jest na potrzeby związane z rynkiem opakowań.

Kolejnym największym odbiorcą tworzyw sztucznych jest sektor budowlany, do którego trafia ok. 21 proc. łącznej produkcji tworzyw. Wg Plastics Europe: Na polskim rynku udział budownictwa jest najprawdopodobniej o co najmniej kilka punktów procentowych większy niż ogółem w Europie i taka sytuacja utrzyma się w najbliższych latach, ze względu na boom budowlany na rynku polskim.

Wg Plastics Europe w najbliższym czasie należy się spodziewać wzrostu udziałów wysoce technologicznych i innowacyjnych sektorów przemysłu pod względem konsumpcji tworzyw sztucznych.

Obecnie niemal 60 proc. tworzyw w Europie wykorzystywanych jest do produkcji opakowań lub w budownictwie, jednak pozostała część wykorzystywana jest przez przemysł motoryzacyjny (8 proc.), elektroniczny czy meblarski (po 7 proc.), a także przez producentów artykułów gospodarstwa domowego (4,5 proc.).

Źródło: Plastics Europe,
Źródło: ''