Do niedawna, widok ludzi niosących zakupy w ekologicznych, wielorazowych torbach cieszył nie tylko obrońców przyrody, ale również każdego z nas, pokazując, że Polacy jak chcą, to potrafią postępować ekologicznie na co dzień. Niestety, być może już niedługo, widok ten odejdzie w zapomnienie, ponieważ liczne sklepy „po cichu” przywracają jednorazowe foliówki. Tym razem zabarwione na zielono i ulegające (podobno) biodegradacji. Nieświadomi konsumenci dają się nabierać na sprytne, marketingowe chwyty, które tylko udają prawdziwą troskę o ekologię.

Wygląda na to, że powoli zapominamy o tym, że problem toreb jednorazowych stanowi jedno z największych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Produkowana w ciągu zaledwie jednej sekundy torba foliowa, jest wykorzystywana średnio 12 minut, po czym trafia do kosza, a potem na śmietnik, gdzie rozkłada się od 100 do 400 lat! Jednorazowe, plastikowe torby zalegają dosłownie wszędzie i zaśmiecają krajobraz. Są przyczyną śmierci wielu zwierząt, które często je połykają lub giną zaplątane w sieci toreb dryfujące w morzach i jeziorach.

Nawet jeśli część z nas jest świadoma zagrożeń dla środowiska jakie płyną z bezmyślnego wyrzucania foliowych jednorazówek i nie chce przyczyniać się do zanieczyszczania przyrody, może zostać wprowadzona w błąd przez hasła znajdujące się na licznych „ekologicznych” torbach. „Wykorzystując skróty myślowe i operując półprawdami można w dość oczywisty sposób działać na podświadomość klientów stwarzając złudzenie szczególnej troski o stan środowiska. Często jest to nieuczciwa reklama, mogąca wprowadzić w błąd klienta”- mówi Dr Hanna Żakowska, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań z Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Opakowań.

Jak odróżnić rzetelną informację o tym, że dany produkt służy ekologii od świadomych nadużyć praktyki handlowej? Spytaliśmy o to Dr Żakowską:

„Najkorzystniejsze dla środowiska są torby handlowe wielokrotnego użycia, bo staną się odpadem znacznie później niż jednorazowe. Najlepiej, jeśli torby są wykonane z materiału, który jest przydatny do recyklingu materiałowego, a konsumenci umieszczą zużytą torbę w odpowiednim pojemniku do selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. Na rynku dostępne są również torby kompostowalne wykonane z polimerów biodegradowalnych, które po zużyciu, można umieścić w kompostownikach przydomowych lub w pojemnikach przewidzianych do zbiórki odpadów organicznych. Są to torby oznaczone specjalnymi znakami, potwierdzającymi spełnienie europejskich wymagań odnośnie kompostowania.

Często torby z klasycznych tworzyw sztucznych z dodatkami substancji chemicznych przyspieszających degradację polimeru do okresu 1-4 lat, są niewłaściwie reklamowane jako biodegradowalne lub przyjazne dla środowiska. Używanie takich toreb nie wnosi pozytywnych elementów w procesach odzysku i nie przyczynia się do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami. Termin „torba biodegradowalna” należy używać tylko w przypadku, kiedy ulega ona biodegradacji w stopniu i czasie określonym normą EN-13432, a 90% węgla zawartego w polimerze w ciągu 180 dni ulega przemianie w dwutlenek węgla. Stosowanie toreb degradowalnych bez badań potwierdzających bezpieczną i całkowitą przyswajalność produktów rozpadu przez środowisko, może potencjalnie wywołać większe szkody niż stosowanie toreb z tradycyjnych tworzyw sztucznych.”

Jeżeli idea ochrony przyrody jest Tobie bliska, zrezygnuj z jednorazowych foliówek i korzystaj z toreb wielorazowego użytku Greenbag. Gdy torba ulegnie zniszczeniu lub się zużyje nie wyrzucaj jej do zwykłego kosza na śmieci, ale zadbaj o to, by trafiła do specjalnego kontenera, gdzie zostanie poddana recyklingowi. Firma GAM, produkująca torby Greenbag, jako jedyny producent toreb ekologicznych wprowadziła „żółte kontenery” (na terenie sklepów „Piotr i Paweł”) do których można wrzucić zużytą torbę, a materiał zostanie odzyskany i wykorzystany ponownie.

Źródło: Greenbag
Źródło: ''