Im większy recykling, tym mniejsza opłata

W tym roku, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. nr 225, poz. 1645), przedsiębiorcy za jeden kilogram opakowań z tworzyw sztucznych będą musieli zapłacić 2,86 zł.

Komentarze: 0

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o opakowaniach...

Na stronach Ministerstwa Środowiska pojawił się kolejny projekt tekstu nowelizacji ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie...

Komentarze: 0

Regulacje prawne są - co z realizacją?

Gminy i firmy komunalne kłócą się z firmami prywatnymi o polski system odpadowy. Firmy prywatne zrzeszone w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami zarzucają gminom, że te nie realizują swoich obowiązków związanych z gospodarką odpadami (np....

Komentarze: 0

Rozliczenie opłaty produktowej za 2005r.

Do końca marca przedsiębiorcy, jak co roku, mają obowiązek rozliczyć się z opłaty produktowej. Co roku sposób rozliczania się jest nieco inny. Przy rozliczeniu za 2005 r. stawki podatku są takie same jak rok wcześniej. Inaczej natomiast...

Komentarze: 0

Zmiany w ustawie o opłacie produktowej

Gazeta Prawna podaje informacje na temat zmian w ustawie o opłacie produktowej. Jeśli przedsiębiorca nie porozumie się z organizacją odzysku ani z odzyskiwaczem czy recyklerem i nie wykona obowiązkowych poziomów odzysku czy recyklingu, musi...

Komentarze: 1

System identyfikacji materiałów opakowaniowych

Załączniki do decyzji Komisji Europejskiej ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (97/129/WE)

Komentarze: 0