Najnowsze modele naważarek wielogłowicowych Ishida Europe zostały wyposażone w wewnętrzny czujnik pomiaru wilgoci wraz z systemem monitorowania. Rozwiązanie to ułatwia producentom produktów świeżych i mrożonych kontrolowanie, jak i zapobieganie przedostawaniu się wody do urządzeń produkcyjnych, których ochrona ma w produkcji kluczowe znaczenie. Wdrożony układ w połączeniu z systemem zaawansowanego monitoringu i raportowania Ishida - Sentinel, zapewnia utrzymanie poprawionej wydajności oraz wydłużenie czasu niezawodnego funkcjonowania naważarek.

Zjawisko wnikania wody w trakcie cyklu naważania i pakowania produktów świeżych oraz mrożonych należy do typowych. Pomimo faktu, że projektowane dla tych aplikacji modele maszyn mają zwyczajowo przewidziane odpowiednie klasy ochrony IP (Ingress Protection Class) oraz sama konstrukcja jest odporna na zmywanie wodą, to mimo wszystko nie mogą one zapobiec przypadkom takim, jak niedomknięte osłony jednostki, niedokręcone właściwym momentem śruby osłon, lub też nieumyślnie pozostawione, choćby nawet na krótką tylko chwilę, pokrywy ochronne maszyny. Ponadto, zaprojektowany celem usuwania nadmiaru wilgotnego powietrza, system oczyszczania powietrza, może być zbyt słabo konserwowany i prowadzić do pozostawiania w układzie powietrza o zbyt wysokiej wilgotności. Nadmiar wody lub wilgoci w układzie naważarki wielogłowicowej skutkuje utratą wydajności maszyny oraz jej poważnym uszkodzeniem, a te w rezultacie skutkują kosztownymi przestojami i naprawami. Rozwiązanie proponowane przez Ishida polega na zaprojektowaniu i instalacji trzech sensorów temperatury i punktu rosy. Czujniki umieszczone są w trzech kluczowych punktach konstrukcji naważarki, tj.: pod pokrywą górną, w tzw. wieży oraz w jej korpusie zasadniczym. Takie usytuowanie pozwala na zapewnienie stałego podglądu poziomu wilgotności występującej w maszynie. Zbyt wysoki poziom skutkuje narastającą serią alarmów ostrzegawczych.

Problem wnikania wody przy ważeniu świeżych i mrożonych produktów rozwiązany!


Zaprojektowano 3-etapowy system ostrzeżeń alarmujących:

  • poziom wilgotności pomiędzy 70% a 79% wyzwala poziom alarmu żółtego. Ten poziom wilgotności może być usunięty za pomocą typowo stosowanego systemu oczyszczania powietrza, którego celem jest usuwanie wilgoci z urządzenia.
  • poziom wilgotności między 80% a 89% - to warunki, które mogą wystąpić, gdy zagrożony jest sam system oczyszczania powietrza. Taki stan skutkuje wyzwoleniem alarmu czerwonego, który to również prowadzi do automatycznego odcięcia zasilania RCU (Remote Control Unit) tj. Jednostki Zdalnego Sterowania naważarką. Ponowne załączenie jest możliwe dopiero po sprowadzeniu poziomu wilgotności do progu poniżej 80%.
  • wszystko powyżej poziomu krytycznego tj. 90% - spowoduje uruchomienie instalowanego na zamówienie modułu I/O; In/Out, tj. wejścia i wyjścia. W zależności od wymagań klienta, układ można konfigurować stosując przykładowo alarm dźwiękowy lub lampki błyskające światłem ostrzegawczym sygnalizującym osiągnięcie krytycznego poziomu wilgotności.

Ten nowy układ sensorów wilgotności można integrować z niedawno wprowadzonymi pakietami unikalnego systemu Sentinel. Mowa o pakietach: Raportowania, Interwencyjnym oraz Serwisowym / [Sentinel Reporting, Intervention, Service - Packs]. Takie rozwiązanie pozwala na natychmiastowe połączenie ostrzeżeń dotyczących problemów z wnikaniem wody z dogłębną analizą historyczną każdego problemu w momencie jego wystąpienia. Ten bardziej dogłębny poziom monitorowania umożliwia uwypuklenie wyspecyfikowanych obszarów, które mogą wymagać uwagi. Taka zdolność do podejmowania natychmiastowych działań prewencyjnych w przypadku zaistnienia ewentualnego problemu, skutkuje wydłużeniem realnego okresu eksploatacyjnego maszyny.


Problem wnikania wody przy ważeniu świeżych i mrożonych produktów rozwiązany!

- "Nasze naważarki wielogłowicowe znane są ze swojej niezawodności i wydajności, lecz nawet z tego, co jest akurat niepożądane, to faktu, że maszyny mogą działać przez długi czas w trudnych warunkach, pomimo, że poziom ich ochrony uległ naruszeniu" - jak wyjaśnia Ian Atkinson, Business Manager EMEA, Szef Działu Naważarek w spółce Ishida Europe.

I jak mówi:

- "Skutkiem tego jest to, że operatorzy mogą nie mieć świadomości faktu wystąpienia poważnych błędów, i nie podejmują żadnych kroków zaradczych, wtedy, gdy jeszcze nie jest za późno i gdy nie doszło jeszcze do niechcianego przestoju oraz  frustracji z tego powodu."

- "Dostępność naszych czujników wilgoci razem z udogodnieniami płynącymi z raportowania Sentinel w czasie rzeczywistym pozwala na eliminację tego problemu. Dzięki czemu, naważarki są w stanie dostarczać swoje niezrównane i niezagrożone problemami najwyższe prędkości i precyzję, utrzymując stały poziom wysokiej przepustowości i efektywności produkcyjnej."

Opcja wyposażenia z czujnikami pomiaru wilgotności jest dostępna we wszystkich modelach Ishida serii RV. W modelach RVE WP dla obsługi produktów świeżych oraz mrożonych są one montowane jako standard według ustalonych rozwiązań sektorowych (fixed Sector Solutions).

 

Źródło: Ishida Europe