Korzyści płynące z projektowania dla recyklingu to przede wszystkim zwiększony poziom recyklingu tych produktów, ograniczone wykorzystanie surowców rzadkich, emisja dwutlenku węgla oraz zużycia energii i surowców w produkcji.

Projektowanie korzystne dla recyklingu

Wszystkie te czynniki świadczą o tym, że odpowiedzialne gospodarowanie odpadami zaczyna się już na etapie projektowania produktu. Umożliwia to nadanie nowego życia materiałom, które zostały kiedyś wykorzystane. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz wizją Unii Europejskiej dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym, odpady są traktowane jako materiał przeznaczony do  wytworzenia z niego nowych produktów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, jako pierwszy stopień w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, wskazuje zapobieganie ich powstawaniu.

Bardzo istotną kwestią jest odpowiedni dobór surowca do produkcji, który musi być zaplanowany już na etapie projektowania. Poza takimi inicjatywami wpierającymi projektowanie dla recyklingu, także coraz więcej przedsiębiorców zwraca uwagę na takie działania. Korzyści płynące z ekologicznego podejścia to nie tylko ratunek dla środowiska, ale także wymierne korzyści biznesowe dla firm. Projektowanie dla recyklingu pozwala na uzyskanie najwyższego wskaźnika recyklingu po zakończeniu pierwszego cyklu życia produktów. Produkty zostają poddane analizie, w ramach której, sprawdza się wykorzystane surowce, sposób wykonania produktów, możliwość późniejszego oddzielenia od siebie materiałów oraz ich dalszego recyklingu.

Po takiej analizie wskazywane są ewentualne ulepszenia, których zastosowanie pozwala na zwiększenie recyklingu i zysku biznesowego. Projektowanie do recyklingu może także wpłynąć na lepsze projektowanie kolejnych produktów. Prowadzi to do realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, w której recykling produktów możliwy jest w 100%. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami jest procesem złożonym i wieloetapowym.

Dowiedz się więcej