Przemysł tworzyw sztucznych podejmuje działanie, by sprostać zmianom klimatycznym - Raport PlasticsEurope o roku 2030.

W obliczu zagrożeń, wynikających z gwałtownie zmieniającego się klimatu, najlepsi naukowcy i inżynierowie firm zrzeszonych w stowarzyszeniu producentów tworzyw sztucznych - PlasticsEurope - wezmą udział w pracach specjalistycznych grup roboczych.

Każda z grup sformułuje zalecenia, pozwalające branży przyczynić się do ochrony klimatu i ograniczenia emisji CO2. Informacja o tej inicjatywie zbiega się w czasie z publikacją raportu zatytułowanego „Świat w 2030” kreślącego wizję świata przyszłości.

Raport „Świat w 2030” oficjalnie zaprezentowany 21 listopada 2007 w Brukseli, a opracowany na zlecenie PlasticsEurope kreśli obraz przyszłości, w której tworzywa sztuczne odgrywają kluczową rolę w każdym aspekcie ludzkiego życia – w transporcie, komunikacji, ochronie zdrowia, w czasie wolnym. Z raportu wynika również, że tworzywa sztuczne będą mogły pomóc w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz w rozwiązywaniu problemu zmiany klimatu.

Z raportu bowiem wynika m.in., że gdyby połowę wszystkich budynków wyposażono w najwyższych standardów izolację z tworzyw sztucznych, wówczas Unii Europejskiej udałoby się zmniejszyć emisje CO2 w budynkach o 35% (tj. o 340 milionów ton). W efekcie 27 państwom zrzeszonym w Unii udałoby się przekroczyć cele wyznaczone przez protokół z Kioto* dla sektora budowlanego i osiągnąć blisko połowę ich wartości określonych przez UE na rok 2020.

Powyższy raport, którego autorem jest światowej sławy futurolog i powieściopisarz Ray Hammond, został zaprezentowany podczas spotkania na wysokim szczeblu w Brukseli. Raport, wespół z europejskimi politykami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, wiodącymi naukowcami i dziennikarzami. omówili najwyżsi rangą przedstawiciele branży tworzyw sztucznych.Jeden z panelistów uczestniczących w tym wydarzeniu, dr Mike Childs z organizacji Friends of the Earth stwierdził: „Wśród licznych wyzwań, jakie nas czekają, na pierwszy plan wysuwa się problem zmiany klimatu. By mu przeciwdziałać politycy tworzą odpowiednie założenia prawne, ale ogromne znaczenie ma postawa przedsiębiorców, w których mocy jest przyspieszenie pewnych działań i podejmowanie działań na skalę globalną. Wielce budująca jest dla mnie postawa branży tworzyw sztucznych i jej inicjatywa w tym zakresie oraz fakt, że ma ona wsparcie osób z zarządów firm”.

Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope Wilfried Haensel powiedział: „Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w przełomowych czasach dla rozwoju naszego społeczeństwa i przemysłu, stojąc w obliczu znaczących globalnych wyzwań, takich jak ochrona klimatu i konieczność zwiększenia efektywności energetycznej.

Stowarzyszenie PlasticsEurope zleciło przygotowanie tego raportu, aby pogłębić swoją wiedzę na temat przyszłości i w ten sposób zagwarantować, że nasza branża oraz nasze produkty wniosą konstruktywny wkład w pokonanie obecnych i przyszłych problemów. Raport nakreśla pozytywne perspektywy dla tworzyw sztucznych, a nowa inicjatywa świadczy o naszej gotowości do natychmiastowego podjęcia działań wychodzących naprzeciw powyższym wyzwaniom”.

Raport „Świat w 2030 r.”, będący efektem całorocznych badań, analizuje kluczowe tendencje, które najprawdopodobniej wpłyną na kształt społeczeństwa i naszego codziennego życia za 23 lata. Oto niektóre z jego tez:

- Do 2030 r. będziemy świadkami gwałtownego postępu technologicznego. Wiele z tych zmian nastąpi za sprawą tworzyw sztucznych – analogicznie do obecnej sytuacji w informatyce i mobilnej telekomunikacji. Wraz z zacieśnianiem się więzi między ludźmi a nowoczesnymi technologiami, rosnąć będzie rola innowacyjnych tworzyw sztucznych w codziennym życiu każdego człowieka.

- Wykonane z tworzyw sztucznych folie ochronne i systemy nawadniające umożliwią rolnikom uzyskiwanie w jednym roku wielokrotnych plonów, co będzie miało kluczową rolę dla zwiększenia produkcji żywności niezbędnej, by wyżywić populację świata liczącej 8 miliardów ludzi.

- Społeczeństwo znacznie się zestarzeje - do 2030 r. miliard osób osiągnie wiek co najmniej 65 lat. Możemy spodziewać się zatem pojawienia się robotów, które będą pełnić rolę opiekunów osób starszych i wykonywać za nich powtarzalne czynności. Dzięki pracom naukowców z Japonii w przyszłości roboty wykonane z innowacyjnych tworzyw sztucznych staną się stałym elementem życia codziennego Europejczyków.

- W celu podniesienia bezpieczeństwa, ludzie wyposażeni zostaną w bezprzewodowe „znaczniki”, których rolą będzie przesyłanie do wyznaczonego miejsca informacji o ich miejscu pobytu. Dane o stanie naszego zdrowia będą gromadzone i wysyłane w sposób automatyczny, co, w chwili wypadku lub zachorowania, pozwoli na automatyczne wezwanie pomocy.

- Będziemy świadkami rewolucji w medycynie. Mapowanie indywidualnego DNA, wysoce skuteczne terapie genowe, badania nad komórkami macierzystymi, czy wykorzystanie nowoczesnych tworzyw sztucznych w zabiegach chirurgicznych umożliwią zapobieganie chorobom i wydłużenie życia ludzkiego. W 2030 średnio osiągać będziemy 130 lat, a nawet więcej.

- W 2030 pogoda prawdopodobnie nabierze cech ekstremalnych. Rozwiązaniem kryzysu energetycznego stanie się wykorzystywanie naturalnych, czystych źródeł energii (słońca, wiatru, a także siły drzemiącej w oceanach czy też skałach).

- Niektóre aspekty życia w roku 2030 będą jednak znacznie przypominać czasy współczesne. Nadal będziemy mieszkać w domach i mieszkaniach (przy czym, dzięki tworzywom sztucznym, konstruowane będą one w sposób zapewniający maksymalną energooszczędność). Dzieci uczęszczać będą do szkół, jednak proces edukacji wspierany będzie przez naukę w wirtualnej rzeczywistości.

Hammond wyjaśnia: „Choć dokładne przewidzenie przyszłości nie jest możliwe, raport wskazuje na główne kierunki rozwoju i daje pewne wyobrażenie o życiu w 2030 roku. Jedno jest pewne - tempo zmian zaobserwowane od roku 1980 jeszcze przyspieszy, co sprawi, że świat znacznie odbiegać będzie od tego, jakiego znamy dzisiaj.

Pełna wersja raportu dostępna w wersji angielskiej znajduje się na stronie www.plasticseurope.org

PlasticsEurope jest jednym z wiodących europejskich stowarzyszeń branżowych z ośrodkami w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Współpracuje ono z wieloma europejskimi stowarzyszeniami branży tworzyw sztucznych i posiada ponad 100 firm członkowskich odpowiadających za wytwarzanie w 27 państwach członkowskich UE, a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, ponad 90% wszystkich polimerów.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych odgrywa znaczącą rolę w rozwoju Europy poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, podwyższanie standardu życia obywateli oraz umożliwianie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu. Branża ta daje zatrudnienie ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 tys. firm (głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach z sektora przetwórstwa) i generuje obroty o wartości powyżej 280 mld euro rocznie.

Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP. Uwaga: Dodatkowe informacje o ww stowarzyszeniach dostępne są na stronach: www.plasticseurope.org, www.plasticsconverters.eu, www.euromap.org
Źródło: ''