11 maja odbyło się oficjalne otwarcie Fabryki Puszek Napojowych Can-Pack S.A. w Bydgoszczy.

Na otwarciu obecni byli przedstawiciele właściciela firmy – F&P Holding oraz zarządów 10 firm – córek, pojawił się również Tom Ridge, Gubernator Pensylwanii, stanu, w którym znajduje się siedziba F&P Holding.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele polskich władz państwowych i samorządowych oraz najwięksi klienci Can-Pack S.A: Coca – Cola, Pepsi Cola, Heineken, Carlsberg, Interbrew i wielu innych. Na otwarcie przyjechały delegacje z Arabii Saudyjskiej, Syrii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Fabryka w Bydgoszczy została wybudowana w rekordowym tempie 8 miesięcy przez inżynierów Can-Pack S.A. Z powierzchnią 15.000 m², wydajnością 1700 puszek na minutę (600 mln puszek rocznie) i najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi fabryka jest najnowocześniejszym kompleksem produkcyjno – magazynowym na świecie. Jej wybudowanie kosztowało 100 mln zł.

W pierwszym etapie inwestycji została zainstalowana jedna linia do produkcji puszek napojowych 50cl o wydajności 1700 puszek/min (600 mln puszek/rok). Linia została tak skonfigurowana, że po dodaniu kilku urządzeń można zwiększyć jej wydajność do 2400 puszek/min (850 mln puszek/rok). Cześć produkcyjna została wyposażona w infrastrukturę niezbędną do zainstalowania drugiej linii o podobnych właściwościach. W uruchamianej linii wykorzystano najnowsze technologie dostępne w branży, co lokuje Fabrykę Puszek Napojowych w Bydgoszczy w gronie najnowocześniejszych fabryk. Uruchomienie II linii produkcyjnej planowane jest w roku 2003.

Fabryka w Bydgoszczy to drugi tego typu zakład należący do Grupy Can-Pack S.A., po istniejącej od siedmiu lat Fabryce Puszek Napojowych w Brzesku. Zakres oferty Grupy Can-Pack S.A. obejmuje, oprócz puszek napojowych 0,33 l i 0,5 l, pełną gamę puszek na żywność, puszki na produkty przemysłowe, zamknięcia koronowe, nakrętki na butelki PET, zamknięcia Twist Off oraz blachę lakierowaną. Dzięki nieustannie prowadzonym pracom badawczym zostały wdrożone nowe rozwiązania technologiczne w zakresie technik produkcji, polegające na zastosowaniu pocienionych blach, w tym blachy o grubości 0,12 mm, stosowanej na świecie wyłącznie przez Can-Pack S.A. Firma oferuje także pełny serwis urządzeń napełniających i zamykających oraz produkcję narzędzi i części zamiennych ze stali narzędziowych i węglików spiekanych. 30 wielkogabarytowych samochodów ciężarowych o kubaturze załadunkowej 110 m³ pozwala na obniżenie kosztów transportu.

Udział Can-Pack S.A. w rynku opakowań puszek aluminiowych na napoje sięga 50%, wśród pozostałych rodzajów opakowań – 40%.
Fabryki w Brzesku i w Bydgoszczy mogą łącznie dostarczyć na rynek 2.2 miliardów puszek rocznie, po rozszerzeniu linii w Bydgoszczy produkcja wzrośnie do 3.3 mld. Ich ilość i jakość plasują Can-Pack S.A. na liście liderów na europejskim rynku opakowań.

F&P Holding, właściciel Can-Pack S.A, w ciągu 11 lat obecności na rynku środkowo–wschodnim zainwestował w niego ponad 100 mln USD. Grupa Can-Pack S.A. posiada fabryki również na Ukrainie, w Rosji, Rumunii oraz w Emiratach Arabskich, gdzie w roku 2000 otworzyła fabrykę o rocznej wydajności 300 mln puszek. Can-Pack S.A. eksportuje swoje produkty do 25 krajów świata.

Stosowane przez Can-Pack S.A. proekologiczne technologie diametralnie zmieniły polską produkcję opakowań metalowych. Firma jest liderem w recyklingu puszek aluminiowych, z odzyskiem rzędu 35 % puszek sprzedanych w Polsce. Firma planuje podniesienie tego wyniku do 50%. Inicjowane przez firmę programy przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego w regionie. Can-Pack S.A. zapoczątkował odzysk puszek poprzez stworzenie sieci 13 (docelowo 16) Regionalnych Central Recyklingu Aluminiowych Puszek Napojowych. W ramach programu odzyskuje się miesięcznie do 1.000 ton złomu aluminiowego.
Firma prowadzi także program edukacyjny dla młodzieży – zbiórkę zużytych puszek po napojach. W planach jest uruchomienie sieci automatów wrzutowych. Proekologiczne działania Can-Pack S.A. służą nie tyko ochronie środowiska i edukacji młodzieży, ale również dostosowaniu zachowań polskiego rynku do wymogów UE, do której Polska aspiruje.
Źródło: ''