Opublikowano raport recyklingu aluminiowych puszek na napoje. Zobacz jaki wynik udało się osiągnąć.

Raport Stowarzyszenia European Aluminium – rekordowa ilość recyklingu puszek

Z danych przedstawionych przez Stowarzyszenie European Aluminium wynika, że w 2013 r. w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii i Islandii poziom recyklingu puszek wzrósł o 1,8%. Oznacza to pobicie rekordu na poziomie 71,3%. Według specjalistów ze stowarzyszenia, wynik zapewni w 2020 roku osiągnięcie dobrowolnego celu wzrostu recyklingu do poziomu 80%. Puszki aluminiowe są od ponad pięćdziesięciu lat integralną częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Materiał ten jest niezwykle uniwersalny dzięki możliwości wtórnej obróbki bez utraty jego właściwości. Dlatego też puszki aluminiowe są jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań w zakresie pakowania, zgodnym z unijnymi celami recyklingu na lata 2025 i 2030.

Stowarzyszenie European Aluminium widzi potrzebę coraz efektywniejszej zbiórki, sortowania i recyklingu puszek w krajach mniej rozwiniętych pod względem infrastruktury. Państwa te mają poprawić odpowiedzialność producenta i zmierzać w kierunku nowoczesnych metod zbiórki odpadów aluminiowych. Stowarzyszenie European Aluminium podjęło wiele inicjatyw mających na celu zmniejszenie problemu wyrzucanych puszek. Program Every Can Counts pomaga w segregacji puszek po napojach spożywanych podczas imprez i wydarzeń plenerowych lub w pracy. Ubiegły rok przyniósł powiększenie się grona państw, biorących udział w programie, o Hiszpanię i Serbię. W całej Europie recyklingowi poddano 28 mld puszek. Oznacza to powrót do gospodarki 400 tys. ton aluminium. Dzięki tym liczbom możliwe jest uniknięcie emisji nawet 3,2 mln ton gazów cieplarnianych.

Źródło: Stowarzyszenia European Aluminium