Zróżnicowany rozwój możliwy jest dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu odpadami oraz recyklingowi. Kwestie te stają się dla przedsiębiorców coraz popularniejsze.

Recykling coraz ważniejszy dla przedsiębiorstw

Przykładami takich krajów, w których współpraca pomiędzy firmami w tym zakresie przynosi korzyści, są Szwecja i Polska. W strategiach przedsiębiorstw pojawią się częściej kwestie gospodarki cyrkularnej, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami czy projektowania dla recyklingu. Firmy działające w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dużą wagę przywiązują do ochrony środowiska, czyli także do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. 

Wydany w 2014 r. raport "Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie" pokazał, że kierownictwo i pracownicy niższego szczebla ze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce zwracają największą uwagę na ochronę środowiska. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami zyskało na popularności ze względu na dostrzeżenie możliwości jakie z takich działań wynikają. Odpady postrzegane są jako materiał, który może zostać wielokrotnie przetwarzany. Skandynawia jest przykładem krajów, w których firmy bardzo troszczą się o środowisko.

W Polsce przykładem współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju jest budowa biurowca Business Center Poznań. Odzysk opakowań i certyfikacja środowiskowa uzyskała ocenę na poziomie 75%. Dzięki współpracy SwedenCenter oraz Stena Recycling na placu budowy powstała stacja recyklingu sortująca 14 rodzajów odpadów, a w pomieszczeniach socjalnych znalazł się system do sortowania odpadów biurowych MultiSort. Rozwiązania te zapewniły zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność czasu pracy oraz zwiększyło bezpieczeństwo i pozwoliło na wzrost wydajności obiegu dokumentów. Ponadto istnieją też zalety dla samych przedsiębiorców tj. redukcja kosztów, większa wydajność i bezpieczeństwo pracy. 

Dowiedz się więcej