Termin od 24 do 31 października cała branża tworzyw ma w swoim kalendarzu z pewnością zaznaczony na czerwono. Pod hasłem „Turning Vision into Business“ K 2007 gromadzi światowy przemysł tworzyw sztucznych i kauczuku.

Najważniejsi oferenci maszyn i wyposażenia, surowców i materiałów pomocniczych oraz półproduktów, elementów technicznych i wzmocnionych wyrobów z tworzyw sztucznych są tu zawsze obecni, kiedy co trzy lata odbywają się targi K, gdyż tu prezentuje się światowy rynek branży.

W roku 2004 swoje innowacje pokazało 2.907 wystawców na powierzchni 160.000 m2. Przybyło 231.000 gości ze 100 krajów. W nachodzącym roku powierzchnia wystawowa będzie jeszcze większa. Budowa nowej hali 8b zwiększy możliwości o kolejne 13.000 m2 do 265.000 m2.

Poza ofertą wystawców, w roku 2007 szczególnie interesująca będzie wystawa specjalna K „Kunststoff packt’s!“ – Tworzywa sztuczne podstawą opakowań”. W nawiązaniu do zastosowań w opakowalnictwie zaprezentowane tu zostaną polimerowe tworzywa i ich wielostronne możliwości zastosowań. Produkcja i transport, wzornictwo i prezentacja to hasła, które reprezentują funkcje tworzyw sztucznych w sektorze opakowań i które pokazane zostaną na wystawie specjalnej.

Więcej na www.k-online.de
Źródło: ''