Najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, liderzy branży z kraju i zagranicy, specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe i warsztaty, konkursy i interesujące wystawy – tak w skrócie przedstawia się obraz Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007, które odbyły się w Poznaniu w dniach 20-23 listopada 2007 roku.

Honorowy patronat nad dziewiętnastą edycją tych największych w Nowej Europie targów ochrony środowiska sprawował Minister Środowiska. Tematem wiodącym tegorocznej edycji targów były „Odnawialne źródła energii”.

Tegoroczne targi POLEKO były większe od bardzo udanej poprzedniej edycji i zgromadziły ponad 1000 wystawców i firm reprezentowanych z 22 krajów - z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Laosu, Lichtensteinu, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ekspozycja targów o powierzchni ponad 18.000 mkw obejmowała następujące sektory branżowe:

- Woda i ścieki
- Odpady, recykling i utrzymanie czystości i porządku
- Energia i odnawialne źródła energii
- Powietrze, hałas i wibracje
- Aparatura kontrolno-pomiarowa
- Edukacja ekologiczna

Każdemu z sektorów towarzyszyły liczne konferencje i inne atrakcyjne wydarzenia. Targi zwiedziło ponad 25.000 osób.

East-West-Meetingpoint
Targi POLEKO jako lider w regionie stanowią swoistą platformę spotkań kontrahentów ze wschodu i zachodu Europy. Tradycyjnie wydarzenie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm zagranicznych. Oficjalne wystąpienia narodowe pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych zorganizowały: Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria i Szwecja.

Ekspozycje specjalne:
- Salon Czystej Energii
- Salon Recyklingu
- Park Techniki Komunalnej
- Nauka dla Środowiska
- Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej

Więcej informacji: Poleko.mtp.pl
Źródło: ''