Już w tym roku wydatki na reklamę online osiągnąć mogą 21,4 miliarda dolarów. Prognozuje się, że do 2011 roku wzrosną dwukrotnie.

Jesteśmy świadkami wyraźnych trendów przerzucania budżetów reklamowych z tradycyjnych mediów: radia, telewizji, gazet, na internet. Wśród stu największych reklamodawców 69 proc. zmniejszyło w ostatnim roku budżet przeznaczony na tradycyjne media, a 58 proc nadwyżkę tą przeznaczyło na reklamę online.

Źródło: Media Run
Źródło: ''