W dniu 30 maja br. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.UrzUE L 135).

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe wymagania dla obrotu aktywnymi i inteligentnymi materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, wprowadzanymi na wspólny rynek Unii Europejskiej. Przepis ten określa m.in.:

- deklarację zgodności dla aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (stosowanie deklaracji od 19 grudnia 2009, a do tego dnia mają zastosowanie przepisy krajów członkowskich)

- wspólnotowy wykaz substancji, które mogą być użyte w aktywnych i inteligentnych składnikach materiałów i wyrobów

- dodatkowe oznakowanie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów jeżeli wyglądają na jadalne (stosowanie oznakowania zacznie obowiązywać od 19 grudnia 2009 z możliwością wyczerpania dotychczasowych zapasów)

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem Komisji nr 450/2009, substancje czynne uwalniane przez aktywne i inteligantne opakowania lub wyroby są uznawane do celów znakowania za składniki wg przepisów o znakowaniu produktów spożywczych - art. 6 ust. 4a) Dyrektywy 2000/13/WE (Składnik oznacza każdą substancję, w tym dodatki i enzymy, użytą przy wytworzeniu lub przygotowywaniu środka spożywczego i nadal obecną w produkcie gotowym, nawet w zmienionej formie) i w związku z tym stosuje się do nich zasady znakowania jak dla składników produktów spożywczych.

Źródło: www.pfpz.pl
Źródło: ''