Etykietowanie w formie (In Mould Labelling - IML) staje się coraz bardziej popularne, zaś wiele przedsiębiorstw przyjmuje metodę IML jako czysty i efektywny sposób ozdabiania elementów formowanych wtryskowo, w szczególności w elektronice użytkowej. IML stanowi proces, w którym zadrukowana etykieta z tworzywa sztucznego jest wprowadzana do formy przed rozpoczęciem formowania wtryskowego - staje się ona wówczas integralną częścią produktu końcowego.

W Chinach, zajmująca się formowaniem wtryskowym firma Edart Electronics ze specjalizacją w produkcji komponentów do laptopów zainstalowała dla dalszego zwiększenia jakości produkcji system pochodzący od firmy Meech International - specjalistów w zakresie kontroli elektrostatyki. System zalecany przez lokalnego inżyniera Meech w Chinach składa się z generatora statycznego, model 992v3, i jednopunktowego systemu unieruchamiającego 994SPP.

W tym zastosowaniu generator statyczny wytwarza kontrolowany poziom ładunku elektrostatycznego, który następnie jest doprowadzany do głowic unieruchamiających. Głowice unieruchamiające są podłączone do wysokonapięciowego źródła zasilania 992v3 poprzez sześciodrogową rezystancyjną skrzynkę rozgałęźną. Indywidualne sprzężenie rezystancyjne zapewnia płynne, beziskrowe unieruchamianie z całkowicie niezależnym działaniem każdej głowicy. Ładunek elektrostatyczny wytworzony przez model 992v3 stwarza tymczasowe wiązanie między etykietami a wypraską i utrzymuje je na miejscu gdy tworzywo sztuczne jest wtryskiwane do formy. Jednopunktowy system unieruchamiający 994 posiada kompaktowe głowice unieruchamiające i jest idealny do miejscowego unieruchamiania statycznego – takiego jak przy zastosowaniu w Edart.

– To nowe rozwiązanie stanowi istotne udoskonalenie poprzedniego układu próżniowego, pozwalające na uzyskanie oznakowanych produktów – twierdzi p. Murphy Lu, dyrektor Edart Electronics. – Inżynier Meech zrozumiał nasze wymagania i zapewnił nam doskonałą obsługę i wsparcie. –

Źródło: Meech
Źródło: ''