Większość Polaków ma wątpliwości, do którego pojemnika wrzucać kartony po mleku i sokach. TNS Polska przeprowadziła badania dla Fundacji ProKarton pod hasłem „czy Polacy segregują kartony do płynnej żywności?”.

Segregowanie odpadów – kartony do płynnej żywności

W 2013 roku w Polsce wprowadzono nowe zasady odbioru odpadów. Nie da się ukryć, że zatwierdzenie tzw. „ustawy śmieciowej” wpłynęło na obywateli bardzo pozytywnie. Polacy zaczęli znacznie chętniej i stosunkowo cześciej segregować odpady opakowaniowe. Z przeprowadzonych przez TNS Polska badań, wynika jednak nadal, że więcej niż co piąty obywatel nie segreguje odpadów. Bardziej zaskakuje jednak informacje, że aż 28 procent ankietowanych nie wie, do jakiego pojemnika wrzucać zużyte kartony po płynnej żywności.  

Mimo że coraz bardziej rozwijamy naszą ekologiczną świadomość, segregacja odpadów to nadal nie do końca zgłębiony temat. Uczymi się odpowiednich nawyków, przez co poszerzamy wiedzę w dziedzinie edukacji społeczenej. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Fundacji ProKarton, 22 procent respondentów wrzuca wszystko do tego samego kosza. Wyznacza to ogromną liczbę, bo 7 mln Polaków, którzy nie segregują odpadów. 17 procent ankietowanych twierdzi, że segreguje śmieci sporadycznie. Co oznacza łącznie prawie 40 procent osób nie sortujących odpadów regularnie. Prawie 68 procent Polaków twierdzi także, że regularnie segreguje zużyte kartony do płynnej żywności. Poniżej została przedstawiamy wyniki badania segregacji odpadów kartonowych po mleku lub sokach.

Czy Polacy segregują kartony do płynnej żywności?
Zawsze segreguje opakowania do płynnej żywności Przeważnie segreguje opakowania do płynnej żywności Sporadycznie segreguje opakowania do płynnej żywności Nigdy nie segreguje opakowań do płynnej żywności
40%
28%
10%
22%

Z czego wynika fakt, że nie wszyscy segregują kartony do płynnej żywności? Badanie wykazuje, że 28 procent ankietowanych nie orientuje się, do jakiego pojemnika należy wrzucać tego typu odpady. Pokazuje to, jak duże znaczenia ma nadal dodatkowa edukacja ekologiczna. Pozostałymi powodami, dla niechętnej segregacji kartonów do płynnej żywności, jakie wymieniali respondenci są: brak odpowiednich pojemników w okolicy, brak miejsca w domu na przechowywanie odpadów, niechęć i lenistwo, a także przeświadczenie o złym zagospodarowaniu odpadów. Wnioskiem, jaki można sformuować na podstawie wyników badania, jest to, że z jednej strony większość Polaków widzi potrzebę stworzenia lepiej zorganizowanej infrastruktury, zaś z drugiej niezbędna jest właściwa i systematyczna edukacja ekologiczna.

Sposobem na usprawnienie procesów segregacji odpadów na pewno będzie zapewnienie łatwiejszego dostępu do pojemników do selektywnej zbiórki, posiadanie odpowiednich pojemników w domu oraz odpowiednia edukacja ekologiczna zawierająca instrukcje zasad segregacji. Badacze TNS Polska sprawdzili, kto zdaniem ankietowanych powinien prowadzić  działania edukacyjne. Wśród najpopularniejszych wymieniono: władze samorządowe, szkoły oraz media. - Choć coraz więcej Polaków regularnie segreguje kartony do płynnej żywności, nadal największym wyzwaniem pozostaje wolny dostęp do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Bardzo potrzebna jest też szersza edukacja społeczna na temat problematyki zagospodarowania odpadów. Polacy chcą otrzymywać proste i czytelne instrukcje, które wyjaśnią im, gdzie wrzucać poszczególne frakcje odpadów opakowaniowych – podsumowuje prezes Fundacji ProKarton Jan Jasiński.