Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD, stanowią szczególną okazję do zaprezentowania producentom żywności oferty przemysłu opakowań. W prezentacji tej oferty ważny udział przypadnie w tym roku Polskiej Izbie Opakowań.

Seminaria Polskiej Izby Opakowań na PAKFOOD
Izba będzie bowiem organizatorem zbiorowej ekspozycji, funkcjonował będzie Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, jako miejsce prezentacji firm (pokazy filmów, wystawa literatury firmowej) oraz spotkań z potencjalnymi klientami. Izba będzie organizatorem seminariów poświęconych ogólnym zagadnieniom opakowalnictwa oraz szczegółowym, dotyczącym opakowań do żywności. Poniżej program przedsięwzięć promocyjno-edukacyjnych organizowanych przez Polską Izbę Opakowań


23 września (poniedziałek)


10:00 - 11:00

Otwarcie zbiorowej ekspozycji firm zrzeszonych w Izbie oraz Salonu Promocji. W programie:

- Inauguracja Dnia Opakowań
- Ogłoszenie wyników plebiscytu na tytuły: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” i „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. Spotkanie z laureatami;
- Wręczenie nominacji laureatom plebiscytu „Zasłużeni dla Przemysłu Opakowań”;
- Wręczenie certyfikatów członkostwa w Polskiej Izbie Opakowań;
- Losowanie monografii „Przemysł opakowań w Polsce”;
- Okolicznościowa lampka szampana;

Miejsce: Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, paw. 3, stoisko 50.

11:00 – 13:00

Wręczenie dyplomów dokumentujących uzyskanie tytułu „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” Firmie DEKORGLASS Działdowo S.A., oraz tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” red. Marianowi Feldmanowi z redakcji miesięcznika „Opakowanie”.

Miejsce: Paw. 11, uroczystość otwarcia targów: Pakfood, Polagra Food, Polagra Tech, Polagra Gastro, Invest Hotel.

13:30 – 16:30

Seminarium „Przemysł i rynek opakowań – wybrane problemy”; w programie: czynniki determinujące rozwój przemysłu i rynku opakowań; badania naukowe wspierające rozwój opakowań (projekt SoLaPack, badania Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych); ochrona prawna wzornictwa opakowań; opakowania o logistyka (opakowania w łańcuchu dostaw).

Wstęp wolny
Miejsce: Sala Konferencyjna Niebieska (antresola Holu Wschodniego, obok paw. 3).


24 września (wtorek)


10:00 - 11:00

Prezentacja międzynarodowego projektu badawczego inicjatywy CORNET (SoLaPack) mającego na celu zapobieganie migracji krytycznych substancji przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale opakowaniowych pochodzenia celulozowego – spotkanie z realizatorami projektu.

11:00 - 12:00


Prezentacja: Polska Izba Opakowań – zadania, działalność, warunki członkostwa.

12:00 – 16:00

Prezentacja firm branży opakowań i ich ofert (wg odrębnego programu).

Miejsce: Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, paw. 3, stoisko 50.


25 września (środa)


10:00 – 13:00

Sesja promocyjno-ofertowa firm zrzeszonych w Izbie (wg odrębnego programu).

Miejsce: Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, paw. 3, stoisko 50.

11:00 - 15:00

Seminarium „Opakowania a żywność”, w programie: rynek opakowań do żywności, stan i perspektywy; wpływ opakowań na jakość żywności; rola opakowań do żywności w kształtowaniu marki produktu; opakowania żywności ogrzewanej mikrofalowo oraz utrwalanej radiacyjnie; ocena opakowań do żywności; ochrona prawna form przestrzennych opakowań do żywności; opakowania do żywności a logistyka.

Wstęp płatny: 50 zł + VAT (członkowie Izby), 100 zł + VAT (pozostali uczestnicy)

Miejsce: Sala Konferencyjna Niebieska (antresola Holu Wschodniego, obok paw. 3).

14:00 – 16:00

Prezentacja firm branży opakowań i ich ofert (wg odrębnego programu).

16:00

Prezentacja: Polska Izba Opakowań – zadania, działalność, warunki członkostwa.

Miejsce: Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, paw. 3, stoisko 50.


Formularze zgłoszeń do pobrania na stronie www.pio.org.pl (od 20 sierpnia).

Szczegółowych informacji udziela biuro Polskiej Izby Opakowań: biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl; tel. 22 842 20 11 w 46, 56 lub 64

Źródło: Polska Izba Opakowań