Globalny dostawca opakowań o kontrolowanej temperaturze przejął aktywa i działalność firmy Laminar Medica na terenie Wielkiej Brytanii i Czech. Szczegóły transakcji nie są jeszcze ujawnione.

Sonoco ThermoSafe przejęło Laminar Medica Group

Poprzednim właścicielem był prywatny brytyjski producent specjalistycznych produktów medycznych, Clinimed (Holdings) Limited. Przejęta firma została założona w 1975 roku i specjalizuje się w projektowaniu, testowaniu, produkcji oraz dopuszczaniu na rynek rozwiązań opakowaniowych z kontrolowaną temperaturą. Produkty te wykorzystywane są przez firmy specjalizujące się w biotechnologii oraz farmaceutyczne. 

 

Laminar Medica Group wytwarza opakowania przeznaczone dla produktów, które muszą być transportowane w określonych temperaturach, poniżej punktu zamrażania, w chłodzie lub w temperaturze otoczenia. Wszystkie paczki oraz palety Laminar sprzedawane są pod znanymi markami, takimi jak: ChillTherm, FreezeTherm, ClimiTherm, MediPhase, MediPorter, MediSorb oraz niedawno wprowadzonymi na rynek ChilliTech i AmbiTech. Dzięki przejęciu firmy, Sonoco ThermoSafe zapewni swoim klientom łatwy dostęp do najszerszej gamy termoizolowanych rozwiązań.